#stop(e)nasilju započinje kroz webinare

#stop(e)nasilju započinje kroz webinare

  Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu zahvaljujući potpori Agencije za elektroničke medije započelo je s provedbom projekta #stop(e)nasilju čiji je primarni cilj edukacija sudionika – djece, učitelja i roditelja – o elektroničkom nasilju,...