Stvaramo

Stvaramo posve nove modele medijskog odgoja poput projekta Medijski dan koji je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Kroz jedinstveni pristup radimo u isto vrijeme s djecom, roditeljima i učiteljima. Dođite i vidite kako je zanimljivo na jednoj od naših...

Ivana Folo, mag. comm.

Ivana Folo magistrirala je komunikologiju na Fakultetu hrvatskih studija – smjer mediji. Od 2017. godine Ivana je aktivna članica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu te sudjeluje u kreiranju edukativnih sadržaja i održavanju predavanja za učenike...

Tina Hrubi, mag. comm.

Tina Hrubi magistrirala je komunikologiju na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – smjer odnosi s javnošću. Na diplomskom je studiju, putem razmjene studenata, studirala na sveučilištu Vilniaus universitetas u Litvi, na odjelima Faculty of Communication,...