DKMK sudjeluje u provedbi istraživanja koje organizira Sveučilište Western Sydney u partnerstvu sa Zakladom 5Rights i Londonskom školom ekonomije (LSE). Ovaj projekt se provodi na međunarodnoj razini,  a uključuje niz radionica kojima je cilj steći uvid u iskustva i mišljenja djece o njihovim pravima u digitalnom dobu.

Ovaj tjedan smo održali dvije radionice za 20-ero učenika i učenica OŠ Kustošija, sudionika i sudionica istraživanja. Tijekom radionica djeca su sudjelovala u nizu zabavnih, interaktivnih aktivnosti čiji je cilj bio potaknuti ih da izraze mišljenja i stavove o svojim pravima i digitalnoj tehnologiji.Djeca će svojim sudjelovanjem u istraživanju pomoći da smjernice koje daje Opći komentar pokrivaju niz njihovih različitih potreba. Uz to, ove radionice omogućuju djeci da ostvare svoje pravo sudjelovanja u donošenju odluka koje utječu na njihove živote (Članak 12).

Rezultati ovog istraživanja bit će osnova za sastavljanje Općeg komentara o djeci i digitalnom okruženju. Taj dokument pomoći će vladama i drugim organizacijama diljem svijeta da bolje razumiju kako oni mogu podržati dječja prava iz Konvencije o pravima djeteta, u svijetu gdje je digitalna tehnologija postala vrlo važna. Istraživanje se provodi uz financijsku potporu Zaklade 5Rights. 5Rights je inicijativa civilnog društva utemeljena u Velikoj Britaniji kako bi digitalni svijet učinila transparentnijim i osnažujućim mjestom za mlade od 18 godina.

Konvencija o pravima djeteta ove godine slavi svoj 30. rođendan. Konvencija je međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelome svijetu. Konvenciju su potpisale 194 države (među kojima i Hrvatska), čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti.

Zahvaljujemo svim učenicama i učenicima koji su sudjelovali u projektu i veliko hvala OŠ Kustošija koja nam je omogućila održavanje radionica!