Brošura ,,Filteri su hit, no je li u tome bit?” objavljena je uz potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te Ministarstva znanosti i obrazovanja.
U njoj možete saznati koje su karakteristike generacija Z i Alfa, kako različite vrste medija utječu na izgradnju slike o sebi, koje su posljedice iskrivljenog medijskog prikaza ljepote, kako se nositi s nezadovoljstvom
vlastitim izgledom. Pronaći ćete i kako se suprotstaviti stereotipnim prikazima ljepote, kako se ne uspoređivati s drugima kao i što psiholozi misle o tome.

Autorice: Katarina Blažina Mukavec, Tamara Kvas, Diana Čabrilo

 

 

Brošura Medijskom edukacijom za inkluzivnije društvo nastala je u sklopu istoimenog projekta koji podržava Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Nastala je na temelju mrežnih seminara (webinara) održanih u okviru projekta s temama: „Što drugi vide kad im govorim?“, „Kako ostaviti dobar dojam na druge?“, „Moja karijera, moja odluka – ulaganje u obrazovanje i socio-emocionalne vještine kao osobno i društveno ulaganje“, „Moje prezentacije bit će najbolje“ i „Kako kreirati medijski sadržaj? Kreativno medijsko stvaralaštvo – put ka medijskoj pismenosti“.

Autori: Danijel Labaš, Igor Kanižaj, Ivan Uldrijan, Nedjeljko Marković

U edukaciji je kvaka za online sigurnog đaka

„Brošura za online sigurnog đaka uradak je učenika OŠ Voltino i OŠ Kustošija nastao u sklopu projekta „U edukaciji je kvaka za online sigurnog đaka kojeg je DKMK provodio u 2019. godini uz potporu Grada Zagreba.

Brošura na kratak i zanimljiv način prenosi savjete učenika koje oni smatraju ključnima za očuvanje privatnosti i sigurnosti u virutalnom svijetu. Svi učenici – autori brošure – ranije su sudjelovali u edukativnim radionicama DKMK-a provedenim u sklopu istoga proejkta.

Autori: učenici OŠ Kustošija i OŠ Voltino

Medijskom pismenošću protiv grupa mržnje i elektroničkog nasilja

Uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u sklopu projekta Medijskom pismenošću protiv grupa mržnje i elektroničkog nasilja“, izradili smo dopunjena izdanja priručnika za roditelje, nastavnike i stručne suradnike te brošure za učenike o sigurnosti na internetu.

Brošura „Svijet interneta na dlanu: Sigurnost i privatnost na internetu“ bavi se pozitivnim i negativnim stranama novih medija s naglaskom na zaštiti privatnosti na internetu. Brošura nudi smjernice i savjete o tome kako povećati sigurnost na internetu te što učiniti ako dođe do elektroničkog nasilja.

Autori: Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš, Leali Osmančević, Vladimir Preselj, Ana Milas, Maja Fistrić, Katarina Blažina Mukavec

Medijskom kulturom do sretnog i bezbrižnog djetinjstva

Projektom „Medijskom kulturom do sretnog i bezbrižnog djetinjstva“, uz potporu Zaklade Adris, DKMK je 2015. izradio šest edukativnih brošura o medijima i njihovu utjecaju na djecu i mlade. Brošure su namijenjene učenicima  u  osnovnoj  školi  u  dobi  od  10  do  14  godina.  Svi  su  sadržaji  edukativnog  karaktera,  prikazani  na  djeci  zanimljiv način  i  prilagođeni  dječjoj  dobi.  Ukazuju  na  pozitivne  strane  masovnih medija (osobito njihova uloga u odgoju i obrazovanju), ali i upozoravaju na sve one negativne strane,  poput  utjecaja  oglašavanja,  elektroničkog  nasilja,  senzacionalizma,  stereotipa, neprimjerenog izvještavanja i lažnog prikaza ljepote.

Brošura „Stereotipi i medijski prikazi ljepote: kako mediji oblikuju naš pojam lijepoga?“ definira pojmove poput stereotipa i predrasuda, pojašnjava kako mediji mogu oblikovati naše mišljenje i stavove, kako se medijska ljepota razlikuje od one stvarne te koje su najčešće posljedice nerealnog prikazivanja muškaraca i žena u medijima. Brošura donosi i niz primjera pozitivnih i negativnih strana medija u promicanju važnosti, prije svega, zdravog, a tek onda lijepog ili privlačnog fizičkog izgleda, kao i smjernica za djecu i mlade.

Autori:  Irina Adamović, Mirta Andrlon i Virna Jogunica

Brošura „Mediji (i) naši učitelji“ donosi pregled pojmova važnih za shvaćanje medija, njihove uloge, funkcija i razvoja kroz povijest. Također, brošura na jednostavan način djeci i mladima pojašnjava medijski odgoj i njegovu važnost u svijetu u kojem živimo te daje smjernice kako medije mogu koristiti u svakodnevnom životu, a posebice u školi.

Autori: Katarina Blažina, Ivan Fedor i Danijel Labaš

Brošura Kako prepoznati senzacionalizam u medijima? nudi zanimljiv i jednostavan pregled osnovnih pojmova vezanih uz senzacionalizam i etiku u medijima te kroz niz primjera djeci i mladima pojašnjava kako mogu prepoznati senzacionalizam i koliki je njegov utjecaj u suvremenim medijima. Brošura donosi i niz smjernica za istinito i objektivno izvještavanje, posebice kada je riječ o osjetljivim temama poput izvještavanja o ratovima ili izvještavanja o djeci.

Autori: Mehmed Hatipović, Ines Jurković i Andriana Samardžić

Brošura Svijet interneta na dlanu djeci i mladima objašnjava pozitivna i negativna obilježja novih medija, razvoj društvenih mreža, pravila lijepog ponašanja na internetu, kao i važnost zaštite privatnosti prilikom korištenja novim medijima. U brošuri se mogu pronaći i podaci vezani uz nasilje putem novih medija (cyberbullying) te smjernice za zaštitu od takvog oblika nasilja.

Autori: Lana Ciboci, Leali Osmančević i Vladimir Preselj

Brošura „Čarobni (varljivi) svijet reklama“ djecu i mlade uvodi u osnovne pojmove vezane uz oglašavanje u medijima te utjecaj koje reklame mogu imati u njihovim životima. Uz pregled pozitivnih i negativnih obilježja reklama brošura pojašnjava osnovne tehnike oglašavanja, kao i pojam prikrivenoga oglašavanja u medijima.

Autori: Lana Ciboci i Leali Osmančević

Brošura „Svijet videoigara“ nudi pregled razvoja videoigara od njihova nastanka do danas. Također, u brošuri se, uz prednosti i nedostatke igranja videoigara mogu pronaći i savjeti za odabir kvalitetnih videoigara, kao i važnost odabira videoigara primjerenih dobi djece i mladih.

Autori: Sebastijan Ivasović, Danijel Labaš, Beatta Lovrečić i Damjan Raknić

Od medijske kulture do nenasilja

Brošura Dobro došli u svijet interneta. Sigurni uz Djecu medija“ nastala je u sklopu projekta Od medijske kulture do nenasilja“ uz potporu Grada Velike Gorice.

Brošura na zanimljiv i moderan, mladima pristupačan i prihvatljiv način donosi informacije o povijesti društvenih mreža i interneta, pozitivnim i negativnim stranama interneta, istinitim pričama korisnika te savjetima kako se zaštititi. Osim djeci i mladima, namijenjena je i njihovim roditeljima i učiteljima – svima koji se žele informirati i educirati.

Autori:  Lana Ciboci, Leali Osmančević, Davor Trbušić

Razotkrivanje, prepoznavanje i prevencija nasilnih sadržaja u medijima

Brošura „Mediji bez nasilja?“ nastala u okviru projekta „Razotkrivanje, prepoznavanje i prevencija nasilnih sadržaja u medijima“ uz potporu Grada Velike Gorice, 2014. godine.

U brošuri su predstavljeni relevantni podaci i informacije usko vezane uz nasilne sadržaje u svim medijima, statistike i načine zaštite odnosno prevencije štetnih utjecaja. Brošura se sastoji od sljedećih dijelova: Nasilje u medijima, Jeste li znali?, Kako nasilni sadržaji utječu na nas, Nasilje na televiziji, Nasilje u crtanim filmovima, nasilje u   videoigrama, Elektroničko nasilje – cyberbullying i Nasilje i glazba.

Autori: Lana Ciboci i Leali Osmančević