TeaMLit

Pružanje smjernica, resursa i podrške u medijskoj pismenosti za edukatore stručnih suradnika i učitelja na razini Europe.

Obrazovanje stručnih suradnika i učitelja u području medijske pismenosti znatno se razlikuje diljem Europe. U većini zemalja ne postoje jedinstvene kontakt točke za one koji se žele obrazovati u tom području dok u nekim zemljama postoje posvećene interesne skupine koje educiraju stručne suradnike i učitelje. Također, prisutan je i značajan nedostatak edukatora stručnih suradnika i učitelja koji imaju znanje i iskustvo s terena. Naš pristup ovom nedostatku uspostavljanje je mreže koja će edukatorima stručnih suradnika i učitelja omogućiti širenja znanja, podjelu primjera dobre prakse i pristup korisnim resursima.

U središtu ove mreže bit će sami edukatori stručnih suradnika i učitelja. Ponekad su to iskusni učitelji koji su zainteresirani za medijsku pismenost i uglavnom su samouki. U drugim situacijama oni su medijski stručnjaci, uključujući novinare i knjižničare, koji su pozvani da djeluju u ovom području obrazovanja gdje postoje velike potrebe. 

 

Partneri

Media & Learning Association (Belgija);  Heidelberg School of Education (Njemačka);  Mediawijs (Belgija);  Dublin City University Institute for Future Media, Democracy, and Society (Irska); Finsko društvo za medijsko obrazovanje (Finska) te Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu

 

 

  • WP2: Istraživanje, pregled i analiza stanja

Prikupljanje znanja i informacija o trenutnim praksama, preprekama i mogućnostima u početnom i stručnom usavršavanju stručnih suradnika i učitelja u medijskoj pismenosti.

  • WP3: Razvoj mreže i identificiranje primjera dobre prakse 

TeaMLit mreža je zajednica za iskusne i neiskusne edukatore stručnih suradnika i učitelja te za identificiranje uspješnih primjera dobre prakse za nadogradnju vještina te podržavanje prekograničnog pilotiranja takvih primjera dobre prakse. 

  • WP4: Resursi i repozitorij

Stvaranje osnovnog skupa od 5 online modula koji će se koristiti u aktivnostima educiranja i usavršavanja stručnih suradnika i učitelja kako bi se zadovoljile potrebe koje su prethodno identificirane. Kreirat će se i repozitorij postojećih materijala koji se koriste u obrazovanju stručnih suradnika i učitelja.

Sastanci edukatora stručnih suradnika i učitelja TeaMLita:

Srijeda, 3. svibnja 2023.: 14:30-15:30 CEST

Utorak, 6. lipnja 2023.: 14:00-15:30 CEST

Serija webinara o obrazovanju stručnih suradnika i učitelja:

  1. dio: srijeda, 18. listopada 2023., 14:00-15:15 CET
  2. dio: srijeda, 22. studenog 2023., 14:00-15:15 CET
  3. dio: srijeda, 13. prosinca 2023., 14:00-15:15 CET

 

Sastanak članova projektnog tima TeaMLit-a i Vanjskog savjetodavnog odbora stručnjaka iz obrazovanja o medijskoj pismenosti u Zagrebu.

TeaMLit mreža okuplja edukatore stručnih suradnika i učitelja koji rade na medijskom opismenjavanju na fakultetima, prije stupanja u službu ili u osposobljavanju stručnih suradnika i učitelja tijekom rada (stalni profesionalni razvoj). Članovi ove mreže razmjenjivat će ​​iskustva, znanja i resurse, kao i identificirati prilike za suradnju. Također će podržati zainteresirane za pružanje edukacija iz medijske pismenosti i mogućnost obrazovanja za učitelje na svim razinama obrazovanja. Mreža će to postići uspostavljanjem komunikacijskih kanala, online sastanaka, radionica, repozitorija i drugih sredstava za olakšavanje razmjene znanja i resursa.

Kao član bit ćete pozvani sudjelovati na online sastancima svaka tri mjeseca tijekom sljedećih 18 mjeseci (6 sesija) i razmjenjivati ​​svoje obrazovne prakse s kolegama iz drugih zemalja u Europi. U isto vrijeme ćemo postaviti zatvorenu i moderiranu mail-listu za sve članove mreže kako bismo olakšali komunikaciju.

Na mreži ćete:

Surađivati ​​s projektnim timom u identificiranju primjera dobre prakse i sudjelovati u odabiru najboljih na europskoj razini.

Pomoći nam da identificiramo nedostatke u trenutno dostupnim resursima koji se koriste u obrazovanju i osposobljavanju nastavnika za medijsku pismenost.