Prepoznavanje izvanrednih postignuća i iznimnog rada odgojno-obrazovnih djelatnika koji se posvećuju medijskoj pismenosti u svojim programima i tako čine razliku u zajednici.

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu ususret Svjetskog dana učitelja, 4. listopada dodjeljuje nagradu „Medijski Sokrat“. Na ovaj način nagrađujemo i slavimo rad odgojno-obrazovnih djelatnika, koji se u području medijske pismenosti trude utjecati na odgovoran odnos djece i mladih prema medijima.

,,Medijski Sokrat” simbolizira jedinstvene pojedince kao i institucije koji predano rade u području medijske pismenosti. I sam je Sokrat bio učitelj koji je posebnom metodom –majeutikom – to jest metodom postavljanja pitanja svoje učenike poticao da kritički razmišljaju o raznim temama. Isto tako, u današnje vrijeme velik je broj učitelja i drugih odgojno- obrazovnih djelatnika koji svoje učenike potiču svoje učenike da kritički razmišljaju o temama kojima su izloženi u medijima.

 

Natječaj

Nagradu ,,Medijski Sokrat” dodjeljuje Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu odgojno-obrazovnim djelatnicima za promicanje medijske pismenosti i razvijanje medijskih kompetencija učenika u školskoj godini 2022./2023. na tri razine:
Predškolski odgoj
Osnovna škola
Srednja škola

Na natječaj se mogu prijaviti sve aktivnosti koje su održane u školskoj godini 2022./2023.

 

Prijave za dodjelu nagrade „Medijski Sokrat“ mogu slati ravnatelji odgojno-obrazovnih institucija ili sami kandidati, odgojno-obrazovni djelatnici koji su u protekloj odgojno-obrazovnoj/školskoj godini proveli aktivnosti iz područja medijske pismenosti s predškolcima ili učenicima.

Prijava za svakog kandidata mora biti popunjena na Obrascu i treba obvezno sadržavati priložene materijale.
Prijaviti se mogu:
– priprema za jedan nastavni sat ili radionicu na jednu od tema medijske pismenosti
– izvannastavne ili odgojno-obrazovne aktivnosti o medijskoj pismenosti
– satovi razrednika ili roditeljski sastanci o medijskoj pismenosti
– drugi vrtićki ili školski projekti o medijskoj pismenosti
– izrada multimedijalnih sadržaja zajedno s djecom ili učenicima o medijskoj pismenosti
– javno dostupni webinari o medijskoj pismenosti namijenjeni za osnaživanje djece, učenika,
učitelja i roditelja

Potrebno je priložiti:
– materijale i snimke koje potvrđuju aktivnost
– ravnateljevo pismo potvrde o održanoj aktivnosti

Ako je kandidat proveo veći broj aktivnosti, sve može priložiti u prijavi.

Dodjela nagrade održat će se 4. listopada ususret Svjetskom danu učitelja, a dobitnik nagrade „Medijski Sokrat“ u svakoj od tri kategorije dobit će:
– novčanu nagradu od 150 eura
– individualno savjetovanje i mentorski rad s najistaknutijim stručnjacima u području medijske pismenosti u Hrvatskoj za kreiranje edukacija u školskoj godini 2023./2024.
– besplatno sudjelovanje u aktivnostima Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu predviđenima za odgojno-obrazovne djelatnike.

Prijedlozi se upućuju do 27. rujna 2023. godine isključivo putem Obrasca za prijavu.

Članovi Odbora nagrade

Predsjednica odbora

Doc. Dr. sc. Lana Ciboci Perša

 

Članovi odbora

Prof. dr. sc. Danijel Labaš

Prof. dr. sc. Tamara Gazdić Alerić

Prof. dr. sc. Igor Kanižaj

Izv. Prof. dr. sc. Marina Gabelica

Kriteriji vrednovanja
Kriterij Maksimalno ostvarivi broj bodova

Kvaliteta provedbenih materijala

(jasan opis programa i odgojno-obrazovnog ishoda, korištenje relevantne literature iz područja medijske pismenosti)

20

Relevantnost

(tema, usmjerenost na kritičko razmišljanje i kreiranje sadržaja)

20

Metoda poučavanja

(jasna metoda s ciljevima i ishodima, mogućnost da se isprobano multiciplira kod većeg broja korisnika)

20

Inovativnost

(inovativan odnos odgojno-obrazovne metode i teme iz medijske pismenosti, program se bavi novim izazovima u području medijske pismenosti, nudi novi pristup već aktualnim temama u medijskoj pismenosti, bavi se manje zastupljenim temama u medijskoj pismenosti)

10

Interaktivnost

(aktivno sudjelovanje učenika u provedbi, definirani radni zadaci)

10
Broj provedenih aktivnosti 5

Materijali i snimke koje potvrđuju aktivnost

(fotografije s radionice, materijali koje su kreirala djeca / učenici – plakati, multimedijski sadržaji…)

5