Prepoznavanje izvanrednih postignuća i iznimnog rada odgojno-obrazovnih djelatnika koji se posvećuju medijskoj pismenosti u svojim programima i tako čine razliku u zajednici.

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu ususret Svjetskog dana učitelja, 4. listopada dodjeljuje nagradu „Medijski Sokrat“. Na ovaj način nagrađujemo i slavimo rad odgojno-obrazovnih djelatnika, koji se u području medijske pismenosti trude utjecati na odgovoran odnos djece i mladih prema medijima.

,,Medijski Sokrat” simbolizira jedinstvene pojedince kao i institucije koji predano rade u području medijske pismenosti. I sam je Sokrat bio učitelj koji je posebnom metodom –majeutikom – to jest metodom postavljanja pitanja svoje učenike poticao da kritički razmišljaju o raznim temama. Isto tako, u današnje vrijeme velik je broj učitelja i drugih odgojno- obrazovnih djelatnika koji svoje učenike potiču svoje učenike da kritički razmišljaju o temama kojima su izloženi u medijima.

 

Natječaj

Nagradu ,,Medijski Sokrat” dodjeljuje Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu odgojno-obrazovnim djelatnicima za promicanje medijske pismenosti i razvijanje medijskih kompetencija učenika u školskoj godini 2022./2023. na tri razine:
Predškolski odgoj
Osnovna škola
Srednja škola

Na natječaj se mogu prijaviti sve aktivnosti koje su održane u školskoj godini 2022./2023.

 

Prijave za dodjelu nagrade „Medijski Sokrat“ mogu slati ravnatelji odgojno-obrazovnih institucija ili sami kandidati, odgojno-obrazovni djelatnici koji su u protekloj odgojno-obrazovnoj/školskoj godini proveli aktivnosti iz područja medijske pismenosti s predškolcima ili učenicima.

Prijava za svakog kandidata mora biti popunjena na Obrascu i treba obvezno sadržavati priložene materijale.
Prijaviti se mogu:
– priprema za jedan nastavni sat ili radionicu na jednu od tema medijske pismenosti
– izvannastavne ili odgojno-obrazovne aktivnosti o medijskoj pismenosti
– satovi razrednika ili roditeljski sastanci o medijskoj pismenosti
– drugi vrtićki ili školski projekti o medijskoj pismenosti
– izrada multimedijalnih sadržaja zajedno s djecom ili učenicima o medijskoj pismenosti
– javno dostupni webinari o medijskoj pismenosti namijenjeni za osnaživanje djece, učenika,
učitelja i roditelja

Potrebno je priložiti:
– materijale i snimke koje potvrđuju aktivnost
– ravnateljevo pismo potvrde o održanoj aktivnosti

Ako je kandidat proveo veći broj aktivnosti, sve može priložiti u prijavi.

Dodjela nagrade održat će se 4. listopada ususret Svjetskom danu učitelja, a dobitnik nagrade „Medijski Sokrat“ u svakoj od tri kategorije dobit će:
– novčanu nagradu od 150 eura
– individualno savjetovanje i mentorski rad s najistaknutijim stručnjacima u području medijske pismenosti u Hrvatskoj za kreiranje edukacija u školskoj godini 2023./2024.
– besplatno sudjelovanje u aktivnostima Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu predviđenima za odgojno-obrazovne djelatnike.

Prijedlozi se upućuju do 27. rujna 2023. godine isključivo putem Obrasca za prijavu.

Kriteriji vrednovanja
Kriterij Maksimalno ostvarivi broj bodova

Kvaliteta provedbenih materijala

(jasan opis programa i odgojno-obrazovnog ishoda, korištenje relevantne literature iz područja medijske pismenosti)

20

Relevantnost

(tema, usmjerenost na kritičko razmišljanje i kreiranje sadržaja)

20

Metoda poučavanja

(jasna metoda s ciljevima i ishodima, mogućnost da se isprobano multiciplira kod većeg broja korisnika)

20

Inovativnost

(inovativan odnos odgojno-obrazovne metode i teme iz medijske pismenosti, program se bavi novim izazovima u području medijske pismenosti, nudi novi pristup već aktualnim temama u medijskoj pismenosti, bavi se manje zastupljenim temama u medijskoj pismenosti)

10

Interaktivnost

(aktivno sudjelovanje učenika u provedbi, definirani radni zadaci)

10
Broj provedenih aktivnosti 5

Materijali i snimke koje potvrđuju aktivnost

(fotografije s radionice, materijali koje su kreirala djeca / učenici – plakati, multimedijski sadržaji…)

5