Lana Ciboci Perša prodekanica je za znanost i upravljanje kvalitetom na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Predaje kao vanjska suradnica i na Fakultetu hrvatskih studija te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Potpredsjednica je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, udruge civilnog društva koja je posvećena neformalnom medijskom obrazovanju djece, roditelja, nastavnika i stručnih suradnika u školama. Udruga je 2017. nagrađena posebnom nagradom žirija Zaklade „Evens Foundation“ – vodećeg promotora medijskog obrazovanja u Europskoj uniji. Glavna je urednica međunarodnog znanstvenog časopisa Communication Management Review te predsjednica Organizacijskog i supredsjednica Programskog odbora znanstvene konferencije Communication Management Forum. Voditeljica je Bernaysovog znanstveno-istraživačkog laboratorija. Urednica je nekoliko knjiga i zbornika radova te je objavila više od 15 znanstvenih radova posvećenih odnosu medija i djece te medijskoj pismenosti. Članica je hrvatskoga tima velikih međunarodnih projekata – EU Kids Online, Mind Over Media i The Digital International Media Literacy eBook Project (DIMLE). Predsjednica je Matičnog povjerenstva za društvene znanosti Vijeća veleučilišta ili visokih škola Republike Hrvatske. U posljednjih je pet godina jedna od najbolje ocijenjenih predavača na Bernaysu. Znanstveni interesi: djeca i mediji, medijska pismenost, mediji i nasilje, pravni i etički aspekti masovnih medija.