Doc. dr. sc. Lana Ciboci Perša zaposlena je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Predaje kao vanjska suradnica i na Fakultetu hrvatskih studija te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Potpredsjednica je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, udruge civilnog društva koja je posvećena neformalnom medijskom obrazovanju djece, roditelja, nastavnika i stručnih suradnika. Sedam je godina bila zaposlena na  Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment na kojoj je obnašala dužnost prodekanice za znanost i upravljanje kvalitetom. Dvije je godine obnašala dužnost predsjednice Matičnog povjerenstva za društvene znanosti Vijeća veleučilišta ili visokih škola Republike Hrvatske. Kao članica Povjerenstva sudjelovala je u postupku inicijalne akreditacije i reakreditacije nekoliko domaćih i stranih visokih učilišta. Članica suradnica je Znanstvenog vijeća za odgoj i obrazovanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Urednica je nekoliko knjiga i zbornika radova, a pet je godina bila i glavna urednica znanstvenog časopisa Communication Management Review te predsjednica Organizacijskog i supredsjednica Programskog odbora znanstvene konferencije Communication Management Forum. U svom se istraživačkom i znanstvenom radu osobito bavi odnosom medija i djece te medijskom pismenošću.