Prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu, na kojem je doktorirala, i novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je kao redovita profesorica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za hrvatski jezik i književnost, medijsku i scensku kulturu.

Godine 2012. obnašala je dužnost zamjenice predstojnika Odsjeka za učiteljske studije, a od 2012. do 2015. prodekanice za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju. Bila je predstavnica u Vijeću društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. članica Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te voditeljica Radne sekcije za nastavu humanističkih i društvenih predmeta i umjetnost, a od 2019. voditeljica Radne sekcije za hrvatski jezik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 2021. voditeljica Centra za europsko obrazovanje Učiteljskoga fakulteta.

Od 1995. do 2003. radila je na Hrvatskoj radioteleviziji u Informativno-političkoj redakciji, Redakciji obrazovnoga i dječjega programa, Redakciji za kulturu, znanost i religiju te kao lektorica u Službi za jezik i govor te u Lektorskoj i spikerskoj službi.

Suradnica i voditeljica znanstvenih i stručnih projekata u zemlji (Ministarstva znanosti i obrazovanja, CARNET-a, Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Sveučilišta u Zagrebu) i inozemstvu (Austrija, SAD, Slovenija, Španjolska). U sklopu akademske mobilnost boravila je na Pennsylvania State University u Sjedinjenim Američkim Državama i na Middlesex University u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Recenzira/recenzirala je radove za časopise: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Metodika, Strani jezici, Napredak te radove sa znanstvenih skupova u organizaciji Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, Hrvatskoga filološkoga društva, Učiteljskoga fakulteta, Akademije za menadžment te brojne druge radove s međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija.

Članica uredništva „Hrvatskoga časopisa za odgoj i obrazovanje“ Učiteljskoga fakulteta, a do 2021. zamjenica glavnoga urednika znanstvenoga časopisa „Napredak“ Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora.

Članica je Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU te voditeljica Radne sekcije za hrvatski jezik. Od 2017. do 2019. bila je voditeljica Radne sekcije za nastavu humanističkih i društvenih predmeta i umjetnost.

Godine 2017. dobitnica Nagrade za znanost i tehnologiju Mreže hrvatskih žena / The Croatian Women’s Network u kategoriji „Utjecajne hrvatske žene“ / Croatian Women of Influence Award. 

Članica je Matice hrvatske, Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, AERE (American Educational Research Association) i grčkoga Instituta za komunikaciju (Communication Institute of Greece).

Udana je i majka troje djece.