Prof. dr. sc. Danijel Labaš

Redoviti je profesor na Odjelu za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.
Završio filozofsko-teološki studij (1990.) na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu, magistrirao (1993.) i doktorirao (1996.) iz područja komunikacijskih znanosti na Papinskom sveučilištu Salezijana u Rimu.
U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti izabran je 29. studenoga 2018, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izabran je 18. prosinca 2018.

U Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja upisan je pod matičnim brojem 264382.
Osim na Hrvatskom katoličkom sveučilištu gdje je zaposlen, predaje na Fakultetu hrvatskih studija (preddiplomski studij), na Veterinarskom fakultetu (integrirani studij) i
Fakultetu političkih znanosti (specijalistički studij odnosa s javnošću) Sveučilišta u Zagrebu, te na doktorskim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na doktorskom studiju Komunikologija Sveučilišta u Osijeku i Dubrovniku, te na doktorskom studiju
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Autor je, koautor i urednik više knjiga i zbornika, priručnika i edukativnih brošura s područja komunikologije, medijskoga odgoja i medijske pismenosti. Objavio je više od 100 znanstvenih radova, više desetaka stručnih radova te više stotina publicističkih i novinarskih
članaka s područja komunikologije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, filmskih i književnih kritika i osvrta, te prikaza knjiga u monografijama, časopisima, mjesečnicima i tjednicima.

Sudjelovao je na više od 100, a s izlaganjima na više od 50 domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija, te na više desetaka stručnih skupova i okruglih stolova.
Sudjeluje na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim projektima, a voditelj je projekta „Djeca medija“ i predsjednik Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, dobitnika
Posebne nagrade žirija Zaklade „Evens Foundation“ (2017.).

Član je Akreditacijskoga savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, suradnik Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU i Nacionalnog etičkog
Povjerenstva za istraživanja s djecom Vijeća za djecu pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Osim toga, član je Matice hrvatske i Hrvatskog društva katoličkih novinara.

Autor je i voditelj emisije „Okrugli stol ponedjeljkom“ na Trećem programu Hrvatskog radija.