Marina Gabelica je izvanredna profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  gdje na učiteljskim i odgojiteljskim studijima te doktorskom studiju predaje kolegije iz područja dječje književnosti, elektroničke književnosti i medija. U svom znanstvenom i stručnom radu bavi se potencijalima pripovijedanja u različitim medijima i razvoju literarne, filmske i medijske pismenosti.

Autorica je više znanstvenih i stručnih radova, kao i niza metodičkih priručnika i edukacija za učitelje i odgojitelje iz područja audiovizualnih medija. Autorica je programa „Počeci razvoja filmske pismenosti“ pri Centru za cjeloživotno učenje na Učiteljskom fakultetu, suautorica strateških smjernica razvoja filmske edukacije i poticanja filmske pismenosti Hrvatskog audiovizualnog centra i metodičkih smjernica za jezično-komunikacijsko područje u osnovnoj školi Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Članica je uredništva portala Vrti svoj film, suradnica filmskog programa Sedmi kontinent udruge Djeca susreću umjetnost i Hrvatskog audiovizualnog centra u aktivnostima vezanima uz promicanje medijske i filmske pismenosti.