Održano je ukupno 20 radionica u mjestima od posebne državne skrbi u pet hrvatskih županija; Donji Lapac (Ličko-senjska), Krnjak (Karlovačka), Okučani (Brodsko-posavska), Glina (Sisačko-moslavačka) i Zagvozd (Splitsko-dalmatinska) za učenike od 5. do 8. razreda.

Također, održano je i 16 radionica za sve učenike od 5. do 8. u OŠ Augusta Harambašića u Zagrebu.  Učenici su uz podršku stručnih i nasmijanih predavača na radionicama detaljno učili o postavkama, programima i aplikacijama za povećanje sigurnosti i privatnosti na internetu te društvenim mrežama uz pomoć tableta koje je osigurala zaklada „Hrvatska za djecu“.

Više od 500 učenika od 5. do 8. razreda dobilo je priliku povećati razinu medijske i emocionalne pismenosti i sagledati mogućnosti prevencije (elektroničkog) nasilja među vršnjacima te povećati vlastitu odgovornost u virtualnom svijetu.

 

Više od 500 učenika od 5. do 8. razreda dobilo je priliku povećati razinu medijske i emocionalne pismenosti i sagledati mogućnosti prevencije (elektroničkog) nasilja među vršnjacima te povećati vlastitu odgovornost u virtualnom svijetu.