Drugu godinu za redom, DKMK sudjeluje u provedbi projekta „Opiši me!“. Nositelj projekta je udruga Pragma, a provodi se uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

DKMK je aktivnosti na projektu započeo provedbom predavanja za roditelje u OŠ Petar Zrinski i OŠ Bukovac na temu prevencije elektroničkog nasilja među djecom i mladima. Uz to, održano je i predavanje za učenice prvih razreda Škole za Primalje s naglaskom na očuvanju privatnosti u virtualnom svijetu.

Ciljevi projekta Opiši me! su ojačati socio-emocionalne i medijske kompetencije i vještine djece i roditelja, čime će se povećati zaštitni, a smanjiti rizični čimbenici za razvoj nasilnog ponašanja djece u realnom i virtualnom okruženju te razviti izvaninstitucionalne i interdisciplinarne oblike potpore u lokalnoj zajednici te mrežu suradničkih institucija u radu s djecom u prevenciji međuvršnjačkog nasilja.

Uz DKMK, kao partner na projektu sudjeluje i Škola za primalje iz Zagreba.