Od 2012. godine Katarina je aktivna članica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu te  sudjeluje u kreiranju edukativnih sadržaja i održavanju predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola. Od 2016. godine koordinatorica je sekcije predavača u projektu Djeca medija, a od 2017. godine obnaša ulogu Tajnice Udruge. Trenutno je zaposlena kao voditeljica ureda i koordinatorica projektnih aktivnosti koje DKMK provodi uz potporu ministarstava, jedinica lokalne uprave, drugih organizacija civilnoga društva te privatnog sektora. Koautorica je brošura Mediji (i) naši učitelji i Svijet interneta na dlanu: Sigurnost i privatnost na internetu.