Marija Bobinski prvostupnica je komunikologije i sociologije na Fakultetu hrvatskih studija te apsolventica diplomskog studija komunikologije (smjera odnosa s javnošću). Demonstratorica je na istom fakultetu, stipendistica Grada Jastrebarskog te volonterka u više studentskih udruga. Svoje komunikacijsko iskustvo stječe praksama i studentskim poslovima u agencijama, tvrtkama i televizijskim kućama, a trenutno radi kao suradnica za komunikaciju i odnose s javnošću u Hrvatskom školskom sportskom savezu. Od 2018. godine je i predsjednica Savjeta mladih Grada Jastrebarskog.

Aktivna je članica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu od 2019. godine, od kada aktivno sudjeluje u timu predavača, kao i odjelu društvenih mreža u kojem 2021. postaje koordinatorica.