Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu sa svojim je projektom „Djeca medija“ od 16. listopada do 30. studenoga 2015. boravilo u Velikoj Gorici.

U sklopu projekta „Medijski dan uz Djecu medija: ‘Obitelj i izazovi novih medija’“, uz potporu Grada Velike Gorice, suradnici projekta su za učenike viših razreda svih matičnih škola na tom području pripremili i održali edukacijska i interaktivna predavanja, te pripremili popratne edukativne i evaluacijske materijale. Predavanja su održana i za zainteresirane roditelje, nastavnike te stručne suradnike matičnih i područnih osnovnih škola Velike Gorice.

Učenici 5. i 6. razreda slušali su predavanje o sigurnosti na internetu te nasilju putem novih medija, dok su učenici 7. i 8. razreda slušali predavanje o utjecaju videoigara na djecu i mlade. Nastavnici, stručni suradnici i roditelji slušali su predavanje o izazovima medija, posebice onih novih, na obitelj te važnost komunikacije unutar obitelji. Po završetku projekta, u Velikoj Gorici su održana ukupno 36 predavanja, točnije njih 25 za učenike viših razreda, 5 za nastavnike i stručne suradnike te 6 za roditelje.

Osim pripreme i izrade predavanja, pojedini članovi projekta i udruge su za roditelje, nastavnike i stručne suradnike pripremili edukativni priručnik s radnim listićima za rad s djecom. Priručnik ”Obitelj i izazovi novih medija“ tiskan je uz potporu Grada Velike Gorice i distribuiran svim matičnim školama u siječnju 2016.

Autori su Lana Ciboci, mag. comm, doc. dr. sc. Igor Kanižaj, izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš i Leali Osmančević, mag. comm. Priručnik je lektorirao izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš. Prijelom i dizajn: Andro Škerlj i Tisak Markulin d.o.o.