Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu dobilo je podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja će omogućiti daljnji rast udruge. Predstavnici DKMK-a primili su potpisan ugovor na svečanoj dodjeli u Hotelu Dubrovnik 25. siječnja 2019. godine. Sklapanjem ugovora, DKMK je dobio vrijednu institucionalnu podršku za nove korisnike Zaklade.

Institucionalna potpora osigurava stabilizaciju i razvoj udruge, što će mnogo značiti za sve volontere Udruge i za projekt „Djeca medija”. Nacionalna zaklada prepoznala je naš rad u razvoju medijske pismenosti djece, roditelja, učitelja, knjižničara i stručnih suradnika. Desetci gradova i županija u kojima smo održali predavanja te preko 20 000 učenika, roditelja, nastavnika i stručnih suradnika potvrđuje kvalitetu našeg rada te naših predavanja. Ovakva podrška dolazi u pravo vrijeme, jer se u ovoj godini želimo posvetiti i predstaviti sasvim nove pristupe poučavanju o medijskoj pismenosti. Podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva omogućit će organizacijski razvoj udruge, ali i unaprjeđivanje rada s našim korisnicima. Nastavit ćemo raditi na našim edukativnim brošurama i publikacijama te tražiti nove načine na koje ćemo medijsku pismenost približiti što širem krugu ljudi.

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Zakladu je osnovala Republika Hrvatska posebnim Zakonom usvojenim u Hrvatskom saboru 16. listopada 2003. godine. Misija Zaklade je pružiti stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, te koji unapređuju demokratske institucije društva.