Ustav Republike Hrvatske

I. IZVORIŠNE OSNOVE Izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskoga naroda, potvrđenu slijedom ukupnoga povijesnoga zbivanja u različitim državnim …

Više

Konvencija UN o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda

KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA Rim, 4. studenoga 1950. Vlade potpisnice, članice Vijeća Europe, uzimajući u obzir …

Više

Konvencija UN o pravima djeteta

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA* usvojena na 44. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda, 20. studenoga 1989. godine (rezolucija br. 44/25) stupila …

Više

Zakon o medijima

I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuju pretpostavke za ostvarivanje načela slobode medija, prava novinara i drugih …

Više

Zakon o elektroničkim medijima

I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost …

Više

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Hrvatska radiotelevizija je pravna osoba koja ima status javne ustanove čija se djelatnost, funkcija …

Više

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj i novinskoj agenciji

I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Hrvatska izvještajna novinska agencija je pravna osoba koja ima status javne ustanove čije se ustrojstvo …

Više

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

I. OPĆE ODREDBE Sadržaj Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje obavljanje, organiziranje i financiranje audiovizualnih djelatnosti kao temeljne sastavnice …

Više

Zakon o nedopuštenom oglašavanju

Svrha i sadržaj Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje zaštita trgovaca od zavaravajućeg oglašavanja i njegovih nepoštenih posljedica, kao …

Više

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

I. UVODNE ODREDBE Predmet Zakona Članak 1. Ovaj Zakon uređuje: 1. autorsko pravo – pravo autora na njihovim djelima iz …

Više

Zakon o elektroničkim komunikacijama

I. OPĆE ODREDBE Sadržaj Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje područje elektroničkih komunikacija, i to korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža …

Više

Kazneni zakon RH

OPĆI DIO GLAVA PRVA (I.) TEMELJNE ODREDBE Temelj i ograničenje kaznenopravne prisile Članak 1. Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju …

Više

Zakon o obveznim odnosima

Dio prvi OPĆI DIO Glava I. OSNOVNA NAČELA Cilj i sadržaj zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju osnove obveznih …

Više

Zakon o zaštiti potrošača

I. OPĆE ODREDBE Svrha i sadržaj Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda …

Više

Pravilnik o zaštiti maloljetnika

Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuje se obveza postupanja nakladnika televizije, nakladnika radija, pružatelja medijskih usluga na zahtjev i pružatelja elektroničkih …

Više