Koliko puta ste u razgovoru sa svojim prijateljima i kolegama čuli rečenicu: “To je čista propaganda”? A koliko ste puta, kada bi čuli tu riječ pomislili na političare, komunističku ili nacističku propagandu ili pak Hladni rat? Uvriježeno, no ne i ispravno mišljenje je da propaganda uvijek ima političku konotaciju te da je u svojoj biti negativna. Upravo zbog sve veće raširenosti takvog razmišljanja, potrebno je prvo definirati značenje propagande, razumjeti da postoji više vrsta te kroz primjere iz okoline naučiti prepoznati i ocijeniti propagandu.

Definiranje propagande

Mnoge su se definicije propagande razvile od 17. stoljeća, kada se prvi put pojavljuje riječ propaganda. Autori knjige Propaganda and Persuasion Garth Jowett i Victoria O’Donnell definirali su propagandu kao “namjeran, sustavni pokušaj oblikovanja percepcije, manipulacije spoznajama i usmjeravanja ponašanja kako bi se postigao odgovor koji potiče željenu namjeru propagandista.” Malo opširniju definiciju donosi Richard Alan Nelson, autor knjige A Chronology and Glossary of Propaganda in the United States koji kaže:Propaganda je oblik svrhovitog uvjeravanja koji pokušava utjecati na emocije, stavove, mišljenja i akcije određene ciljane publike za ideološke, političke ili komercijalne svrhe putem kontroliranog prijenosa jednostranih poruka (koje mogu ili ne moraju biti činjenične) putem masovnih i izravnih medijskih kanala.” Postoji mnogo definicija propagande od koji se neke mogu pronaći na portalu propaganda.mediaeducationlab.com/hr.

Ivan Šiber propagandu je definirao kao „plansko i namjerno djelovanje na promjenu i kontroliranje stavova radi stvaranja predispozicija za određeni način ponašanja“.

Vrste propagande

Osim dobro poznate političke propagande, s razvojem medija pojavila se potreba za definiranjem i prepoznavanjem drugih vrsta propagande. Ona se proširila u sve slojeve društva i poslovanja te možemo reći da gotovo svaki aspekt društvenog života može sadržavati propagandu. Osvrnemo li se po ulici možemo vidjeti plakate raznih proizvoda, ako gledamo televiziju možemo vidjeti plasman tih istih proizvoda u različitim formatima emisija. Propaganda se može nalaziti u gotovo svim sferama društva:

  • novinarstvu  i odnosima s javnošću,
  • oglašavanju,
  • vladi,
  • obrazovanju,
  • zabavi,
  • zagovaranju (aktivisti koji koriste propagandu kako bi poboljšali društvo i potaknuli promjene).

Kako prepoznati propagandu?

Prema portalu Mind over media propaganda sadrži određene značajke i tehnike prema kojima se može prepoznati. Tehnike propagande koje se navode na stranici mindovedmedia.eu su:

  • Aktiviranje snažnih emocija
  • Odgovaranje na potrebe i vrijednosti  publike
  • Pojednostavljivanje ideja i informacija
  • Napad na protivnike

Katkad je tanka granica između raznih oglasa i reklama, edukativnih procesa, zabavnih sadržaja kojima smo konstantno okruženi i onoga što možemo okarakterizirati kao propagandu.

Upravo zbog toga što je posljednjih nekoliko godina obilježeno nevjerojatnom brzinom kojom se odvijaju komunikacijski procesi, razvijanjem kanala kojima informacija putuje te izjednačavanjem uloga autora i publike, potrebno je razviti edukativne tehnike kojima će se potaknuti kritičko razmišljanje i prepoznavanje propagande u svemu što nas okružuje.