Češke Budejovice, 8. – 12. travnja 2024.

U Češkim Budjejovicama održana je treća radionica projekta A Systemic APproach to social media and pre-adolescents through thinking skills education. Tijekom tri godine multidisciplinarni tim osam organizacija iz pet zemalja razvija obrazovni model i program u suradnji sa školama s ciljem razvoja digitalnih sposobnosti svih uključenih dionika. Tijekom radionice u Češkim Budjejovicama predstavljeni su rezultati brojnih istraživanja koji ukazuju na stanje medijske pismenosti u Češkoj. Istaknuta je važnost edukacije o medijskoj pismenosti u školskom sustavu, kako bi se poboljšala sposobnost kritičkog razmišljanja i analiza medijskih sadržaja.

Ciljevi su projekta promicanje stvaranja inkluzivnog školskog konteksta, promicanje pluraliteta i poštovanja te borba protiv internetskog nasilja i bilo kojeg oblika diskriminacije, promicanje stvaranja inkluzivnog školskog okruženja koje omogućuje dobrobit školske zajednice, promicanje razvoja, uvođenje pristupa učenju koji se izravno temelje na metakogniciji te promicanje razvoja i uvođenje pristupa učenju koji se bave ključnom digitalnom kompetencijom i medijskom pismenošću. Trajanje projekta je tri godine, od rujna 2022. do listopada 2025. godine.

Primarni je cilj suradničkih partnerstava omogućiti organizacijama da povećaju kvalitetu i relevantnost svojih aktivnosti, razviju i učvrste svoje mreže partnera i time povećaju svoju sposobnost zajedničkog djelovanja na transnacionalnoj i međunarodnoj razini, ojačaju internacionalizaciju svojih aktivnosti, razmjenjuju novu praksu i metode te dijele i uspoređuju ideje. Njihov je cilj poticati razvoj, prenošenje i/ili provedbu inovativne prakse te provedbu zajedničkih inicijativa kojima se promiče suradnja, suradničko učenje i razmjena iskustva na europskoj razini. Rezultati bi se trebali moći ponovno koristiti, prenositi, dorađivati i, ako je moguće, imati izraženu transdisciplinarnu dimenziju.

Erasmus+ projekt u prioritetnim području KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education čiji je koordinator Fondazione Politecnico di Milano (Italija) dok su partnerske organizacije PEPITA ONLUS (Italija), Associazione Le Nius (Italija), Cooperativa Deformacao e Animacao Cultural (Portugal), DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in druzbene studije Maribor (Slovenija), ProEduca z.s. (Češka), Comprensivo Statale Via Bologna Bresso (Italija) i DKMK (Hrvatska).