Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu sudjeluje u provedbi projekta Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca od listopada 2020. do kraja rujna 2022. godine.

Nositelj projekta je Matica hrvatska, a partneri Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu te Udruga Pragma. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, a ukupni iznos projekta je: 1.393.707,02 kn.

 

Kratki opis projekta

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama edukacijom novinara i proizvodnjom medijskih sadržaja, s naglaskom na socijalnu uključenost kroz kulturu. Projektom je predviđen redoviti prilog dvotjednika „Vijenac” pod nazivom „Inkluzija”, u sklopu kojega će tijekom 24 mjeseca biti objavljeno ukupno 1320 kartica teksta. Predviđeno je 12 radionica i webinara za 20 novinara te izdavanje priručnika.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

1. Unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja kroz jačanje kapaciteta medijskih djelatnika Matice hrvatske i projektnih partnera za rad usmjeren na socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima
2. Povećanje vidljivosti ranjivih skupina u društvu na području Republike Hrvatske putem njihove medijske reprezentacije i socijalnog uključivanja kroz kulturu

 

 

 

Izvor:

www.matica.hr