Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske svake godine dodjeljuje financijsku i komunikacijska podršku društveno korisnim programima udruga.

Ove godine Ured za udruge promovira rad udruga koje se bave aktivnostima u području cjeloživotnog obrazovanja i stjecanja novih vještina.

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu jedna je od tri udruge koje su dobile potporu javnog poziva „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga”, kroz čiju se kampanju promiče važnost osposobljavanja i usavršavanja te stjecanja novih vještina odgojno-obrazovnih djelatnika u području medijske pismenosti te podizanje javne svijesti o važnosti medijskog obrazovanja koje bi trebalo biti kontinuirani proces kroz cijeli život za sve korisnike medija.

U sklopu kampanje pokrenuta je dodjela nagrade Medijski Sokrat 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske projekt prati financijski, dok je HUOJ osigurao stručnu komunikacijsku podršku Dialog komunikacija koji će DKMK pratiti u planiranju i promociji aktivnosti.