Grad Zagreb podržao dva projekta DKMK-a

Grad Zagreb podržao dva projekta DKMK-a

osnovno Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu dobilo je financijsku potporu iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu u sklopu Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja za prošireni nastavak projekta „Prevencija...

read more
SMaRT EU: Kako se nositi s dezinformacijama online?

SMaRT EU: Kako se nositi s dezinformacijama online?

      SMaRT EU – Social Media Resilience Toolkit (Alat za kritičko vrednovanje društvenih mreža) projekt je kojeg provodimo od listopada 2020. godine zajedno s našim partnerima; nositelj projekta je COFAC – Portugal, a partneri su Društvo za...

read more
Projekt „Izrazi se medijima i emocijama”

Projekt „Izrazi se medijima i emocijama”

    Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu našlo se među odabranim projektima kojima je Zaklada „Hrvatska za djecu“ odlučila dati potporu temeljem prijave na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata....

read more
Projekt „Prevencija, a ne intervencija!“ ide dalje

Projekt „Prevencija, a ne intervencija!“ ide dalje

Koordinatorica projekta „Prevencija, a ne intervencija!“ Tina Hrubi, mag. comm., u sklopu druge godine projekta održala je tri predavanja za šeste razrede u OŠ Šćitarjevo i jedno predavanje za šestaše OŠ Eugena Kumičića. Cilj predavanja za učenike bio je prevencija...

read more