U sklopu projekta „Videoigre igraj s nama da ne bude drama”  13 članova DKMK-a održalo je 24 edukativne radionice.

Od rujna do kraja studenog trajala je provedba radionica u pet osnovnih škola s područja Grada Velike Gorice. U provedbi projekta sudjelovali su OŠ Šćitarjevo, OŠ Jurja Habdelića, OŠ Eugena Kumičića, OŠ Eugena Kvaternika i OŠ Nikole Hribara. Učenici petih razreda su kroz dva školska sata učili o razvoju videoigara, njihovih brojnim pozitivnim stranama, ali i lošim utjecajima koji se mogu javiti kod pretjeranog igranja (nasilnih) videoigara. Učenici su dobili savijete o tome kako izabrati „igrice”  koje su primjerene za njihovu dob te gdje potražiti one edukativne. Na kraju radionice učenici su i sami osmislili svoje edukativne videoigre – njihovu radnju, likove, nazive i sl.

Zahvaljujemo svim školama i učenicima koji su sudjelovali u provedbi projekta te Gradu Velikoj Gorici na još jednoj uspješnoj suradnji!