Zaključci upućuju na nedostatak digitalnih medija namijenjenih učenicima osnovnih škola

Na poticaj Erasmus+ projekta „Mali novinari danas, odgovorni digitalni građani sutra” i uz potporu portala medijskapismenost.hr, 24. veljače 2021. održan je online okrugli stol „Medijske navike učenika osnovnih škola, a što je s digitalnim časopisima za djecu?“.

Na okruglom stolu raspravljalo se medijskim navikama učenika osnovnih škola, kako se i gdje informiraju te o tome postoji li potreba da se na nacionalnoj razini razvije neka platforma koja bi funkcionirala kao digitalno glasilo za djecu i mlade.

Na okruglom stolu je, uz druge vrijedne sudionike, sudjelovala i potpredsjednica našeg Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu doc. dr. sc. Lana Ciboci.

Sudionici su se suglasili s idejom da bi pokretanje digitalnog časopisa/platforme bilo vrijedna inicijativa u koju bi bilo važno uključiti i samu djecu.

U cilju upozoravanja stručne javnosti o problemu nedostatka digitalnih medija namijenjenih učenicima osnovnih škola, Stojanka Lesički, koordinatorica projekta „Mali novinari danas, odgovorni digitalni građani sutra“, OŠ Sveti Petar Orehovec, dostavila nam je zaključke okruglom stola:

Za ostvarivanje dječjih prava na participaciju, prema UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta, ključne sastavnice su informiranost djece, pravo na slobodu izražavanja i slobodu mišljenja. U tom cilju bilo bi iznimno važno da postoji digitalni medij na nacionalnoj razini s multimedijalnim sadržajima kreiranim u formama primjerenim dobi djece. Takav bi medij djeci bio vidljiviji od tiskanih medija i u skladu sa suvremenim trendovima informacijsko komunikacijske tehnologije.

Trebao bi biti  neka vrsta središnje točke koja će djeci pomagati da pronađu vrijedne i korisne informacije, između ostalog i one vezane uz medijsku pismenost i demokratsko građanstvo, kao i životno važne informacije koje pomažu djeci i mladima da bolje razumiju sebe, komunikaciju s drugima i probleme s kojima se susreću u odrastanju. Sudionici okruglog stola smatraju da bi takav medij djeci trebao posredovati sadržaje lišene prikrivenog oglašavanja i lažnih vijesti, s kakvima se često sreću na društvenim mrežama koje su posljednjih godina njihov najvažniji izvor informacija.

Svi sudionici okruglog stola složili su se i da bi  kroz takav medij trebali postati dostupni i reprezentativni sadržaji dječjih školskih novina, koje stvaraju učenici osnovnih škola u okviru školskih novinarskih družina. Na taj bi se način čuo glas djece i djeca autori bili bi dodatno motivirani za stvaranje medijskih sadržaja.

S obzirom na to da bi takav projekt nudio medijske sadržaje za djecu važne za njihovu dobrobit i podupirao ostvarivanje niza participacijskih i drugih prava djece, smatramo da bi trebao imati osigurane izvore financiranja, odnosno potporu države, kako bi se izbjegla njegova komercijalizacija.

 

Pohvaljujemo projekt i okrugli stol, te objavljujemo njegove zaključke kako bismo ih uputili svima koji mogu pridonijeti ostvarivanju ove vrijedne inicijative.

 

 

Autorica:

Tina Hrubi, 1. travnja 2021.

 

Fotografija:

Shutterstock