Treća godina provedbe projekta [Prevencija, a ne intervencija!] sastoji se od izrade školskog kurikula medijskog obrazovanja za srednje škole, predavanja za učenike, roditelje, nastavnike i stručne suradnike.

Predavanjima za učenike ćemo izravno djelovati na prevenciju neprihvatljivog ponašanja kao i na povećanje njihove razine sigurnosti u virtualnom svijetu. Učenici će učiti koje korake poduzeti pri susretu s elektroničkim nasiljem, ali i kako prepoznati osobe koje su ga proživjele ili još uvijek trpe.              Također, potaknut ćemo ih da reagiraju i ponude pomoć žrtvama u skladu s njihovim uzrastom, znanjem i iskustvom, uz potporu stručnjaka i roditelja.

Kroz predavanja za roditelje, nastavnike i stručne suradnike upoznat ćemo sudionike s načinima prevencije elektroničkog nasilja i ovisnosti o medijima te im ponuditi smjernice kojima mogu regulirati korištenje medija kod djece. Predstavit ćemo im nacionalna i međunarodna istraživanja o korištenju medijskih sadržaja kod djece te ih osvijestiti o mogućnosti razvoja ovisnosti o medijima pri izostanku nadzora i komunikacije u školi i obitelji.

Oslanjajući se na rezultate istraživanja koja smo sami proveli, uvidjeli smo da u hrvatskim školama još uvijek ne postoji sustavan program medijskog opismenjavanja koji bi učenike svih uzrasta osposobio za kvalitetno korištenje medija u svakodnevnom životu te stvorio generaciju medijski odgovornih korisnika. I sami nastavnici ističu nedostatak edukativnih materijala i kurikula o medijskoj pismenosti stoga ćemo kreiranjem školskog kurikula medijske pismenosti u 36 jedinica omogućiti medijsko opismenjavanje za srednje škole.

Kurikul medijskog obrazovanja za srednju školu temelji se na višegodišnjem iskustvu i radu s djecom svih uzrasta.

Projekt se provodi uz potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.