ASAP Erasmus+

U Mariboru je održana prva petodnevna radionica projekta na kojoj su sudjelovali ravnatelji, stručni suradnici, učitelji i lokalni stručnjaci iz područja medijske pismenosti u Sloveniji. Dali su vrijedne povratne informacije nužne za kreiranje obrazovnog programa posvećenog predadolescentima, njihovim roditeljima i učiteljima. Veselimo se radionicama i povratnim informacijama iz Portugala, Italije, Češke i Hrvatske. Tijekom tri godine multidisciplinarni tim osam organizacija iz pet zemalja razvijat će obrazovni model i program u suradnji sa školama s ciljem razvoja digitalnih sposobnosti svih uključenih dionika. Sretni smo da smo dio ovog tima.

Ciljevi projekta su promicanje stvaranja inkluzivnog školskog konteksta, promicanje pluraliteta i poštovanja te borba protiv internetskog nasilja i bilo kojeg oblika diskriminacije, promicanje stvaranja inkluzivnog školskog okruženja koje omogućuje dobrobit školske zajednice, promicanje razvoja, uvođenje pristupa učenju koji se izravno temelje na metakogniciji te promicanje razvoja i uvođenje pristupa učenju koji se bave ključnom digitalnom kompetencijom i medijskom pismenošću. Trajanje projekta je tri godine, od rujna 2022. do listopada 2025. godine.

Primarni je cilj suradničkih partnerstava omogućiti organizacijama da povećaju kvalitetu i relevantnost svojih aktivnosti, razviju i učvrste svoje mreže partnera i time povećaju svoju sposobnost zajedničkog djelovanja na transnacionalnoj i međunarodnoj razini, ojačaju internacionalizaciju svojih aktivnosti, razmjenjuju novu praksu i metode te dijele i uspoređuju ideje. Njihov je cilj poticati razvoj, prenošenje i/ili provedbu inovativne prakse te provedbu zajedničkih inicijativa kojima se promiče suradnja, suradničko učenje i razmjena iskustva na europskoj razini. Rezultati bi se trebali moći ponovno koristiti, prenositi, dorađivati i, ako je moguće, imati izraženu transdisciplinarnu dimenziju.

Erasmus+ projekt u prioritetnim području KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education čiji je koordinator Fondazione Politecnico di Milano (Italija) dok su partnerske organizacije PEPITA ONLUS (Italija), Associazione Le Nius (Italija), Cooperativa Deformacao e Animacao Cultural (Portugal), DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in druzbene studije Maribor (Slovenija), ProEduca z.s. (Češka), Comprensivo Statale Via Bologna Bresso (Italija) i DKMK (Hrvatska).