Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu dobilo je financijsku potporu u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti Agencije za elektroničke medije za prošireni nastavak projekta „Utočište hrabrih online – nova prilika za žrtve elektroničkog nasilja“ te za provođenje projekta „Dječja slikovnica Nestvarni skokovi“.

 

„Utočište hrabrih online – nova prilika za žrtve elektroničkog nasilja“

Glavni cilj projekta je poticanje djece i mladih na prijavljivanje elektroničkog nasilja te pružanje kontinuirane pomoći žrtvama elektroničkog nasilja.

Specifični ciljevi projekta su nadograđivanje online platforme za žrtve elektroničkog nasilja, ovoga puta ponovno uz pomoć glazbenice i influencerice Nike Turković.

Cilj je da djeca nauče primijeniti načine prevencije i zaštite na internetu i društvenim mrežama, osobito na društvenim mrežama i komunikacijskim kanalima koje najčešće koriste (Snapchat, Instagram, Tik Tok i drugi) te da nauče kome se obratiti u slučaju zloupotrebe. Dugoročni je cilj smanjiti slučajeve elektroničkog nasilja među djecom u Hrvatskoj.

Ovim projektom posredno želimo utjecati na stvaranje preduvjeta za prevenciju nasilja i zlostavljanja među djecom i mladima, kao i za ispravno korištenje medija u školi i obitelji.

UHO – Utočište hrabrih online www.uho.dkmk.hr – prva je digitalna platforma u Hrvatskoj koja se bavi stručnim savjetovanjem vezanim za elektroničko nasilje.

 

„Dječja slikovnica Nestvarni skokovi“

Glavni cilj projekta je edukacija djece o izazovima i opasnostima koje donose mediji, s posebnim naglaskom na načine njihova prepoznavanja, ali i prevencije. Cilj je da djeca nauče prepoznati prednosti i prijetnje koje donosi korištenje (novih) medija. Medijski odgoj i obrazovanje trebali bi započeti od najranije dobi u obitelji u kojoj bi ulogu medijskih odgojitelja trebali preuzeti roditelji. Međutim, u mnogim kućanstvima taj odgoj u potpunosti izostaje jer i samim roditeljima nedostaje znanja o medijima.

Specifični cilj projekta, odnosno objavljivanja ove slikovnice je upozoriti djecu na izazove i potencijalne opasnosti do kojih može doći pri oponašanju fiktivnih likova te ukazati djeci na postojanje razlika između virtualnog i stvarnog svijeta.

 

 

Autorica: Ivana Folo, mag. comm.

Fotografija: Snimka zaslona