Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu zahvaljujući potpori Agencije za elektroničke medije nastavlja s provedbom projekta Utočište hrabrih online.

Glavni cilj projekta je poticanje djece i mladih na prijavljivanje elektroničkog nasilja te pružanje kontinuirane pomoći žrtvama elektroničkog nasilja. Stoga ovim projektom želimo poticati i ohrabrivati žrtve na djelovanje, te im ponuditi savjete i upute gdje i kako potražiti pomoć. Sekundarni cilj je uz prevenciju pružiti edukativni sadržaj putem webinara kako bi se utjecalo na prevenciju i rješavanje problema elektroničkog nasilja.

Glavna aktivnost projekta Utočište hrabrih online je javna kampanja za prijavu elektroničkog nasilja, odnosno treća faza rada istoimene platforme i njezina promocija kojom ćemo doprijeti do još većeg broja korisnika, a koju su u prvoj i drugoj fazi poduprli influenceri putem svojih kanala i profila na društvenim mrežama.

UHO – Utočište hrabrih online www.uho.dkmk.hr – prva je digitalna platforma u Hrvatskoj koja se bavi stručnim savjetovanjem vezanim za elektroničko nasilje.