Humanitarna udruga Kap u moru Korčula i Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave, u okviru manifestacije Dani otvorenih vrata udruga, organizirali su 14. i 15. lipnja program predavanja o medijskoj pismenosti naslovljen „Djeca, mladi i ekrani“.

U Centru za kulturu Korčula predavanja su održali prof. dr. sc. Igor Kanižaj sa Studija novinarstva Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te doc. dr. sc. Ivan Uldrijan sa Sveučilišnoga odjela za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

Profesor Kanižaj – koji je ujedno i potpredsjednik Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK) koje se kroz brojne projekte sustavno bavi medijskim opismenjavanjem djece i odraslih – održao je predavanja o temama: „Kako voditi djecu kroz svijet medija i društvenih mreža“, te „Klikolovke/mamilice u sadržajima na mreži“.

Docent Uldrijan, član i predavač DKMK-a, govorio je o temi: „Izazovi medijske stvarnosti – medijski odgoj kao temelj prevencije“.

Predavači su sudionicima približili aktualne teme i izazove povezane s uporabom digitalnih medija među djecom i mladima, te ponudili konkretne primjere radionica medijskoga opismenjavanja.