Materijali su nastali u sklopu Dana medijske pismenosti 2018. i 2019. godine koje organizira Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a Hrvatska

  1. Pozitivni i negativni medijski sadržaji
  2. Sigurnost djece na internetu i elektroničko nasilje
  3. Kako prepoznati dezinformacije i lažne vijesti
  4. Prikriveno oglašavanje
  5. Poštivanje sebe i drugih u virtualnom svijetu
  6. Ljudsko dostojanstvo, vrijeđanje, sramočenje i govor mržnje

Dani medijske pismenosti 2021. godine

Brošura INFLUENCERI I NJIHOVA ULOGA U ŽIVOTIMA DJECE I MLADIH