Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu od 2023. godine korisnik je Institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području demokratizacije i društvenog razvoja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Korištenje institucionalne podrške osnažit će kapacitete naše udruge podupirući aktivnosti u prijavama projekata i programa na nacionalnoj i međunarodnoj razini.  S obzirom na to da DKMK teži ostvarivanju medijski pismenog društva koje će promičući kulturu dijaloga i medijsku kulturu pridonijeti jačanju društvenog kapitala unutar zajednice, potpora će nam također omogućiti da sustavnim edukacijama, poticanjem istraživanja, izradom novih obrazovnih modela, uključivanjem djece, mladih, roditelja i stručnih suradnika, izradom novih edukativnih pomagala, razvojem medijskih kompetencija svih građana te aktivnim zagovaranjem za uključivanje medijskog obrazovanja u nacionalne obrazovne politike, unaprijedimo medijsku pismenost društva u cjelini i stvorimo preduvjete za društveno odgovornu komunikaciju na svim razinama.