Projektom „Medijskom kulturom do sretnog i bezbrižnog djetinjstva“, uz potporu Zaklade Adris, DKMK je 2015. izradio šest edukativnih brošura o medijima i njihovu utjecaju na djecu i mlade. Brošure su namijenjene učenicima  u  osnovnoj  školi  u  dobi  od  10  do  14  godina.  Svi  su  sadržaji  edukativnog  karaktera,  prikazani  na  djeci  zanimljiv način  i  prilagođeni  dječjoj  dobi.  Ukazuju  na  pozitivne  strane  masovnih medija (osobito njihova uloga u odgoju i obrazovanju), ali i upozoravaju na sve one negativne strane,  poput  utjecaja  oglašavanja,  elektroničkog  nasilja,  senzacionalizma,  stereotipa, neprimjerenog izvještavanja i lažnog prikaza ljepote.

Brošuru možete prolistati klikom na njezinu naslovnicu:

Brošura „Stereotipi i medijski prikazi ljepote: kako mediji oblikuju naš pojam lijepoga?
“ 
definira pojmove poput stereotipa i predrasuda, pojašnjava kako mediji mogu oblikovati naše mišljenje i stavove, kako se medijska ljepota razlikuje od one stvarne te koje su najčešće posljedice nerealnog prikazivanja muškaraca i žena u medijima. Brošura donosi i niz primjera pozitivnih i negativnih strana medija u promicanju važnosti, prije svega, zdravog, a tek onda lijepog ili privlačnog fizičkog izgleda, kao i smjernica za djecu i mlade.

Autori:  Irina Adamović, Mirta Andrlon i Virna Jogunica

 

Brošura „Mediji (i) naši učitelji“ donosi pregled pojmova važnih za shvaćanje medija, njihove uloge, funkcija i razvoja kroz povijest. Također, brošura na jednostavan način djeci i mladima pojašnjava medijski odgoj i njegovu važnost u svijetu u kojem živimo te daje smjernice kako medije mogu koristiti u svakodnevnom životu, a posebice u školi.

Autori: Katarina Blažina, Ivan Fedor i Danijel Labaš

 

Brošura „Kako prepoznati senzacionalizam u medijima?“ nudi zanimljiv i jednostavan pregled osnovnih pojmova vezanih uz senzacionalizam i etiku u medijima te kroz niz primjera djeci i mladima pojašnjava kako mogu prepoznati senzacionalizam i koliki je njegov utjecaj u suvremenim medijima. Brošura donosi i niz smjernica za istinito i objektivno izvještavanje, posebice kada je riječ o osjetljivim temama poput izvještavanja o ratovima ili izvještavanja o djeci.

Autori: Mehmed Hatipović, Ines Jurković i Andriana Samardžić

 

Brošura „Svijet interneta na dlanu“ djeci i mladima objašnjava pozitivna i negativna obilježja novih medija, razvoj društvenih mreža, pravila lijepog ponašanja na internetu, kao i važnost zaštite privatnosti prilikom korištenja novim medijima. U brošuri se mogu pronaći i podaci vezani uz nasilje putem novih medija (cyberbullying) te smjernice za zaštitu od takvog oblika nasilja.

Autori: Lana Ciboci, Leali Osmančević i Vladimir Preselj

 

Brošura „Čarobni (varljivi) svijet reklama“djecu i mlade uvodi u osnovne pojmove vezane uz oglašavanje u medijima te utjecaj koje reklame mogu imati u njihovim životima. Uz pregled pozitivnih i negativnih obilježja reklama brošura pojašnjava osnovne tehnike oglašavanja, kao i pojam prikrivenoga oglašavanja u medijima.

Autori: Lana Ciboci i Leali Osmančević

 

Brošura “Svijet videoigara“ nudi pregled razvoja videoigara od njihova nastanka do danas. Također, u brošuri se, uz prednosti i nedostatke igranja videoigara mogu pronaći i savjeti za odabir kvalitetnih videoigara, kao i važnost odabira videoigara primjerenih dobi djece i mladih.

Autori: Sebastijan Ivasović, Danijel Labaš, Beatta Lovrečić i Damjan Raknić