Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku podržalo je čak tri projekta Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu:

 

1. Prevencija, a ne intervencija!

Radi se o trogodišnjem projektu čiji je glavni cilj upozoriti sve sudionike na izazove elektroničkog nasilja i njegovu sve češću prisutnost među djecom i mladima, ponuditi im konkretne smjernice i primjere zaštite od e-nasilja, te spriječiti nastanak i razvoj ovisnosti o medijima od najranije dobi.

Provodit će se za velikogoričke učenike osnovnih i srednjih škola za koje planiramo održati predavanja i radionice o prevenciji elektroničkog nasilja, za roditelje djece predškolske dobi, osnovne i srednje škole, odgajatelje u dječjim vrtićima, učitelje, nastavnike i stručne suradnike.

U prvoj godini projekta posvetit ćemo se djeci predškolske dobi, odnosno edukaciji njihovih roditelja i odgajatelja u dječjim vrtićima, organizaciji medijskog dana, edukaciji odgajatelja i roditelja u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, te izradi priručnika s edukativnim materijalima za odgajatelje. Nadamo se da ćemo sve aktivnosti uspjeti prilagoditi novonastaloj situaciji također ih podižući u virtualni svijet (putem webinara) ili na kakav drugi prihvatljivi način.

Druga godina projekta posvećena je osnovnoškolcima za koje ćemo održati medijski dan u svakoj od škola, te za njihove učitelje i roditelje za koje ćemo održati predavanja i radionice u školama, dok ćemo u trećoj godini projekta provoditi aktivnosti za srednjoškolce i njihove roditelje i učitelje.

Trajanja projekta je od lipnja 2020. do svibnja 2023. godine.

 

2. Odrastanje bez (e)nasilja – pravo svakog djeteta

 U sklopu ovog projekta organizirat ćemo medijske dane u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci i Čakovcu, te na svakoj od tih lokacija održati predavanja/radionice za učenike, roditelje i učitelje.

Cilj je projekta je da djeca nauče prepoznati prednosti i prijetnje koje donosi korištenje novih medija; da nauče primijeniti načine zaštite na internetu i društvenim mrežama, osobito na društvenim mrežama i komunikacijskim kanalima koje najčešće koriste (Snapchat, Instagram, Facebook i drugi), te kome se obratiti u slučaju zloupotrebe. Cilj projekta je osobito upozoriti na međuvršnjačko (elektroničko) nasilje koje je najučestalija vrsta nasilja među djecom.

Projekt će trajati od lipnja 2020. do svibnja 2021. godine, a s obzirom na to da je moguće da epidemiološke mjere neće dozvoliti provedbu medijskih dana, osmislit ćemo jednako vrijedne zamjenske online aktivnosti.

 

3. Medijskom edukacijom za inkluzivnije društvo

Projekt „Medijskom edukacijom za inkluzivnije društvo“ financira se jednokratnom potporom i traje najkraće od sva tri dobivena projekta od MDOMSP-a – od rujna 2020. do veljače 2021. godine.

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost mladih, te ih osnažiti za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Zamišljeno je da u edukacijama u sklopu projekta sudjeluju učenici pet srednjih škola iz Zagreba, Koprivnice, Osijeka i Pazina. Predviđeno je ukupno pet susreta tijekom kojih bismo održali 10 edukacija. Svaki pojedini ciklus edukacije trajat će 240 minuta uz predviđenu stanku, a tijekom jednog susreta održat ćemo dvije tematski različite edukacije. Udruga Pragma sudjelovat će u provedbi dviju edukacija.

S obzirom na to da će učenici sudjelovali na tematski različitim edukacijama, potaknut ćemo ih da stečeno znanje pretoče u projektni zadatak. Svaka škola će dobiti drugačiji projektni zadatak, sukladno obrađenoj temi. Po završetku svih edukacija pozvat ćemo predstavnike škola da prezentiraju svoje zadatke na završnom susretu koji ćemo vjerojatno ipak morati održati virtualno. Učenici će na zajedničkom završnom susretu moći podijeliti svoja novostečena znanja i iskustava, te i sami postati edukatori, a predviđene su i nagrade za najbolje.

Zbog novog koronavirusa, također je potrebno izmijeniti planirane aktivnosti i osmisliti nove, koje će na adekvatan način ispuniti ciljeve projekta.