Projekt „Pametno s pametnim telefonom“ predstavlja nastavak projekta kojeg je Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu provodilo 2020. godine uz potporu Grada Zagreba.

Projekt se temelji na predavanjima i radionicama za osnovnoškolce i njihove roditelje i učitelje, kako bi svi zajedno naučili pravilno se ponašati i zaštititi u online komunikaciji, prepoznati kada se događa elektroničko nasilje te na njega ispravno i pravovremeno reagirati.  Opći cilj projekta je učinkovita prevencija elektroničkog nasilja, a ostvarit ćemo ga poučavanjem o poštivanju drugih korisnika u internetskom prostoru, poticanjem kritičkog promišljanja te edukacijom o učinkovitim načinima zaštite i prijavljivanja elektroničkog nasilja. Projektne aktivnosti nastavit će se provedbom u OŠ Josipa Jurja Strossmayera u Zagrebu.

Ovim projektom želimo potaknuti stvaranje preduvjeta za prevenciju nasilja i zlostavljanja među djecom i mladima te za ispravno korištenje medija u školi i obitelji. Edukacijom djece o negativnim stranama medija, kao i učitelja, stručnih suradnika i roditelja, ukazat ćemo na povezanost između nepravilnog korištenja medijskih sadržaja i njihovog utjecaja na društvo/mlade te ćemo ih upozoriti na skrivene prijetnje i opasnosti koje dolaze s korištenjem novih medija.

Cilj je da korisnici nauče prepoznati prednosti i nedostatke koje donosi korištenje novih medija; da nauče primijeniti načine zaštite na internetu i društvenim mrežama, osobito na društvenim mrežama i komunikacijskim kanalima koje najčešće koriste (Viber, Snapchat, Instagram, Tik Tok i drugi) te da nauče kome se obratiti u slučaju zloupotrebe. Dugoročni je cilj smanjiti slučajeve elektroničkog nasilja među djecom u Zagrebu.