Uz potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu je od lipnja 2020. do svibnja 2021. godine provodilo projekt Odrastanje bez(e)nasilja – pravo svakog djeteta uz manje izmjene planiranih aktivnosti zbog novonastale epidemiološke situacije koja nije dopuštala održavanje edukacija (Medijskih dana) uživo.

Inicijalno smo planirali organizirati Medijske dane u pet hrvatskih gradova – Zagrebu, Rijeci, Splitu, Čakovcu i Osijeku i tijekom svakog događaja održati set edukacija – za učitelje, roditelje i učenike. Umjesto planiranih edukacija uživo, održali smo u sklopu svakog Medijskog dana webinar za učitelje, webinar za roditelje i snimili dva video predavanja za učenike.

Provedbom ovih aktivnosti ostvarili smo sve predviđene ciljeve projekta. Primarni cilj projekta je edukacija sudionika – djece, učitelja i roditelja – o elektroničkom nasilju, njegovim karakteristikama, s posebnim naglaskom na načine prevencije od (e)nasilja. Cilj je da djeca nauče prepoznati prednosti i prijetnje koje donosi korištenje novih medija; da nauče primijeniti načine zaštite na internetu i društvenim mrežama, osobito na društvenim mrežama i komunikacijskim kanalima koje najčešće koriste (Snapchat, Instagram, Tik Tok i drugi) te da nauče kome se obratiti u slučaju zloupotrebe. Nadalje, cilj projekta je osobito upozoriti na međuvršnjačko (elektroničko) nasilje koje je najučestalija vrsta nasilja među djecom. Dugoročni je cilj smanjiti slučajeve elektroničkog nasilja među djecom u Hrvatskoj.

U provedbi projekta izravno je sudjelovalo 1943 učenika i učenica osnovnih škola iz Zagreba, Splita, Rijeke, Čakovca i Osijeka. S obzirom na to da se radi o maloljetnim osobama, osobne podatke o sudionicima nismo prikupljali, već su nam škole ispunile Potvrde o održanim predavanjima na kojima je naveden ukupan broj učenika koji su sudjelovali u provedbi video predavanja. Kako su predavanja zamišljena kao interaktivna, a zbog formata predavanja predavači nisu mogli osigurati interaktivnost s učenicima, učitelji, knjižničari i stručni suradnici su uvelike pomogli u realizaciji predavanja.

Održavanjem webinara u svakome gradu, ukupno smo projektom obuhvatili 263 roditelja, te 152 učitelja, knjižničara i stručnih suradnika – odnosno predstavnika škola.

Sveukupno je projekt dosegao 2358 sudionika.

U projektu su sudjelovale sljedeće škole: OŠ Kustošija, OŠ Ivana Mažuranića (Medijski dan Zagreb), OŠ Brda, Komercijalno-trgovačka škola Split, Nadbiskupska klasična gimnazija Split (Medijski dan Split), OŠ Srdoči, OŠ Turnić (Medijski dan Rijeka), II. OŠ Čakovec (Medijski dan Čakovec), OŠ S. S. Kranjčević Levanjska Varoš, OŠ Đakovački Selci, OŠ Grigor Vitez, OŠ Ljudevita Gaja (Medijski dan Osijek).

Ovim putem zahvaljujemo svim školama, učiteljima, nastavnicima, knjižničarima i stručnim suradnicima na ukazanom povjerenju te organizaciji aktivnosti u svojim školama. Također, veliko hvala učenicima i roditeljima koji su sudjelovali u provedbi projekta. Radujemo se budućim suradnjama!

Foto: Medijski dan Split, Medijski dan Osijek