Prvi partnerski sastanak ALGOWATCH projekta odvio se u Parizu.

Pod koordinacijom udruge Savoir Devenir iz Francuske te u suradnji s Nacionalnim sveučilištem Maynooth u Irskoj i Sveučilišnim institutom u Lisabonu  projekt se provodi u sklopu programa Kreativne Europe, potpore za medijsku pismenost.

Cilj ALGOWATCH projekta je edukacija šire javnosti o pitanjima algoritama i umjetne inteligencije (Algo i AI pismenosti).

Na sastanku su planirane projektne aktivnosti kao i vremenski okviri događaja.

Ključni ciljevi projekta su: izraditi alate jednostavne primjene koje će moći koristiti knjižničari i obrazovni djelatnici u školama i izvan nje (interaktivni kvizovi, online društvene igre), kao i doprijeti do mladih u školama (kao i do njihovih učitelja i profesora) i mješovite populacije odraslih s niskim vještinama digitalne pismenosti (poput građana treće životne dobi) pomoću alata koje ćemo kreirati u sklopu projekta i promovirati ih na izložbi u muzeju i radionicama u knjižnicama, kulturnim centrima i školama.

Partneri projekta su:

  1. Savoir Devenir iz Francuske – koordinator
  2. Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu iz Hrvatske (DKMK)
  3. Nacionalno sveučilište Maynooth u Irskoj (NUI)
  4. Sveučilišni institut u Lisabonu (ISCTE)