Projekt „Djeca medija“, najveći projekt Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu  (DKMK) od 2. listopada do 18. studenoga 2014. boravio je u Velikoj Gorici u sklopu projekta „Razotkrivanje, prepoznavanje i prevencija nasilnih sadržaja u medijima“.

Uz potporu Grada Velike Gorice, članovi projekta su za učenike 4. i 7. razreda svih  matičnih i područnih škola na tom području pripremili i održali edukacijska i interaktivna predavanja, te pripremili popratne edukativne i evaluacijske materijale. Tema „Kako prepoznati nasilne sadržaje u medijima?“ bila je namijenjena učenicima četvrtih razreda dok su učenici sedmih razreda imali priliku čuti predavanje na temu „Nasilni   sadržaji u svijetu medija“.

Članovi projekta i udruge posjetili su sedam matičnih škola, odnosno ukupno njih  osamnaest kada se pribroje i sve područne škole. Tijekom projekta u Velikoj Gorici održano je ukupno 38 predavanja, točnije njih 25 za učenike četvrtih i 13 za učenike sedmih razreda.

Osim pripreme i izrade predavanja, pripremljena je i edukativna brošura „Mediji bez nasilja?“ u kojoj su predstavljeni relevantni podaci i informacije usko vezane uz nasilne sadržaje u svim medijima, statistike i načine zaštite, odnosno prevencije štetnih utjecaja.

Brošura se sastoji od sljedećih dijelova: Nasilje u medijima, Jeste li znali?, Kako nasilni sadržaji utječu na nas, Nasilje na televiziji, Nasilje u crtanim filmovima, nasilje u   videoigrama, Elektroničko nasilje – cyberbullying i Nasilje i glazba. Brošura je tiskana uz   potporu Grada Velike Gorice.

Autorice brošure su magistre komunikologije i doktorandice informacijskih i komunikacijskih znanosti Lana Ciboci i Leali Osmančević. Brošuru je lektorirala magistra kroatologije i komunikologije, doktorandica kroatologije Jelena Gazivoda. Prijelom i dizajn: Andro Škerlj i Tisak Markulin d.o.o.