Imajući na umu zakonsku regulativu, etičke kodekse vezane uz medijsko izvještavanje te primjere dobre i loše medijske prakse, navodimo smjernice za sva buduća medijska izvještavanja o nasilju u obitelji:

1. Obiteljsko nasilje nije privatna obiteljska stvar.
Nužno je izbjegavati opisivati slučajeve obiteljskog nasilja kao ”bračnu svađu”, ”svađu”, ”sukob” ili “prepirku”. O obiteljskom nasilju ne bi trebalo izvještavati u stilu ”potukli se”, ”žena ozlijeđena tijekom bračne svađe”, ”sukobili se izvanbračni partneri” i slično.

2. Za obiteljsko nasilje odgovoran je zlostavljač/ica, nasilnik/ica, a ne žrtva.
Neprihvatljiva su pitanja i komentari koji impliciraju da je žrtva svojim ponašanjem isprovocirala napadača jer se time sugerira da je nasilnik/ica imao/la opravdanje za počinjeno nasilje.

3. Izbjegavanje senzacionalizma u izvještavanju o obiteljskom nasilju.
Propitivanje morala žrtve nasilja i/ili obiteljskog nasilja također sugerira opravdanost nasilja počinjenog nad njom.

4. Zaštita indentiteta žrtve
Ukoliko se objavljuje fotografija žrtve, njezino lice mora biti zamućeno ili žrtva treba biti slikana s leđa kako bi se izbjeglo prepoznavanje. Ime žrtve i pojedinosti po kojima bi mogla biti identificirana moraju ostati zaštićeni. Objavljivanje identiteta djeteta žrtve zabranjeno je zakonom.

5. Izbjegavanje sekundarne viktimizacije žrtve.
Prema žrtvi nasilja potrebno je odnositi se s poštovanjem. Potrebno je zatražiti dozvolu za objavljivanje onoga što je žrtva povjerila i objasniti joj kako će se koristiti informacije koje je dala. Za razgovor s djecom potrebno je tražiti prethodno odobrenje roditelja ili skrbnika.

6. Izbjegavanje diskriminacije i stereotipa
Ne izvještavati o slučajevima obiteljskog nasilja sugerirajući da je ono “uobičajeno” ili “učestalije” kod pripadnika/ca pojedinih etničkih, nacionalnih ili bilo kojih drugih skupina. Valja izbjegavati uobičajena, stereotipna “objašnjenja” za obiteljsko nasilje: alkohol,ljubomoru, siromaštvo i drugo.

 

Više o svemu na:

http://www.mobms.hr/media/10972/prirucnik%20o%20medijskom%20izvjestav.pdf