Obilježava se šesnaestu godinu, a cilj je osvijestiti promjene na području novih tehnologija, interneta kao i umanjiti moguće prepreke koje nastaju posljedicom brzog razvoja.

Svjetski dan telekomunikacija obilježava se od 60-ih godina 19. stoljeća u spomen na osnivanje Međunarodne unije za telekomunikacije. Nakon 140 godina, točnije 2005. godine, rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda održan je svjetski summit u Tunisu na temu informacijskog društva te se od tada oba dana obilježavaju kao Svjetski dan telekomunikacijskog i informacijskog društva.

Ljudima diljem svijeta bilo bi nezamislivo provesti dan bez novih tehnologija. Državni zavod za statistiku objavio je izvješće „Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kućanstvima i kod pojedinca u 2020.“ koje pokazuje rezultate istraživanja o korištenju računala i ostalih popratnih tehnologija. Naime, podaci govore kako je udio kućanstava koja imaju računalo porastao sa 74% na 77%. Paralelno, i udio kućanstava s pristupom internetu je porastao za četiri broja u odnosu na prošlu godinu te ono sada iznosi 85%. U uporabi računala još uvijek prednjači najmlađa populacija, a broj korisnika opada proporcionalno njihovoj dobi. Kada je riječ o korištenju interneta, korisnici mu najčešće pristupaju za čitanje dnevnih novosti i časopisa, prikupljanje informacija o proizvodima i uslugama, gledanje videosadržaja na YouTubeu, slanje e-pošte te korištenje društvenih mreža.

 

 

Autorica:

Jasmina Vinčić, 17. svibnja 2013.

 

Ažurirala:

Ivana Folo, 14. svibnja 2021.

 

Fotografija:

Canva.com

 

Izvori:

http://www.dzs.hr/Hrv/important/Interesting/telecom.htm

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/02-03-02_01_2020.htm