Tamara Kvas magistra je komunikologije smjera znanstveno istraživanje masovne komunikacije na Fakultetu hrvatskih studija. Trenutno pohađa Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski
specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata.

Nakon rada u agencijama koje se bave organizacijom događanja te u produkciji za nacionalne televizije svoj rad nastavlja u neprofitnom sektoru u području zaštite prava osoba s invaliditetom. Tu stječe znanja i vještine o funkcioniranju organizacija civilnog društva. Bila je članica odbora Europske organizacije za rijetke bolesti za organizaciju globalne kampanje Rare Disease Day. Posebno se usmjerava na praćenje europskih i nacionalnih politika koje omogućavaju financiranje razvojnih projekata organizacija civilnog društva. U Društvu za komunikacijsku i medijsku kulturu spaja ljubav prema projektima i medijima.