Projekt Medijsko obrazovanje je važno MOV je započeo s provedbom u listopadu 2020. godine, a trajat će 34 mjeseca.

 

Nositelj projekta je GONG, a partneri su: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, IRMO, Pragma, Telecentar, Kurziv, Bacači sjenki, DOKKICA, Info zona, Centar za kulturu Zlatna vrata i FER.

 

Opći cilj ove tematske mreže je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učinkoviti dijalog s javnom upravom, socijalnim partnerima te visokoobrazovnim i istraživačkim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi vezanih uz razvoj medijske pismenosti kao pismenosti novog doba.

 

Projekt pridonosi umreženom djelovanju za medijsku pismenost i uključuje: istraživanje javnog mnijenja i procjene potreba, znanstvena istraživanja o medijskoj pismenosti i njenim utjecajima na društvenu uključenost i sudjelovanje, analize društvenih utjecaja, provedbu strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka s ciljem oblikovanja smjernica za razvoj javnih politika iz područja medijske pismenosti.

 

Ciljana skupina mreže su prije svega mladi i oni koji rade s mladima (učitelji/ice, edukatori/ice i treneri/ice), ali i svi građani/ke te donositelji odluka na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama.

 

DKMK će biti zadužen za provedbu istraživanja o nastavničkim kompetencijama u svim županijama RH.

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.