Tina Hrubi magistrirala je komunikologiju na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – smjer odnosi s javnošću. Na diplomskom je studiju, putem razmjene studenata, studirala na sveučilištu Vilniaus universitetas u Litvi, na odjelima Faculty of Communication, Journalism and Information i Journalism and Reporting, te sveučilištu National Sun Yat-sen University u Tajvanu, na odjelima Institute of Marketing Communication, Institute of Human Resource Management i Master of Business Administration Program in International Business.

Od 2013. godine je aktivna članica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, a u sklopu projekta Mind Over Media, kreirala je prvi kurikul o propagandi namijenjen edukaciji migranata i tražitelja azila. Trenutno radi u Društvu za komunikacijsku i medijsku kulturu kao koordinatorica projektnih aktivnosti i zamjenica voditeljice ureda, a glavne aktivnosti kojima se bavi su raspisivanje i koordiniranje projektima, održavanje predavanja i radionica za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i webinara za učitelje i stručne suradnike, te rad na društvenim mrežama udruge.