SMaRT-EU: Video materijali

PARTNERI Webinar „Uloga i utjecaj influencera“ – prof. dr. sc. Danijel Labaš Webinar „Kako prepoznati mamilice u medijima i na društvenim mrežama?“ – izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj Intervju s Robertom Tomljenovićem, zamjenikom predsjednika Vijeća i...

Katarina Blažina Mukavec, mag. comm.

Od 2012. godine Katarina je aktivna članica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu te  sudjeluje u kreiranju edukativnih sadržaja i održavanju predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola. Od 2016. godine koordinatorica je sekcije predavača u projektu Djeca...

Surađujemo

Sve što u DKMK-u radimo temelji se na suradnji. Kroz brojne projekte koje smo uspješno završili vidjeli smo koliko je suradnja bitna u medijskom opismenjavanju djece, roditelja i učitelja. No, surađujemo i s brojnim dionicima izvan Hrvatske poput EAVI-ja, jedne od...

Zagovaramo

Ponosni smo promotori medijske pismenosti. Povezujemo razne dionike s ciljem stvaranja saveza za medijsku pismenosti. 2014. bila je posebna godina za nas jer smo tada zajedno s partnerima organizirali prvu raspravu o medijskoj pismenosti u Hrvatskom saboru. Smatramo...

Istražujemo

Bez istraživanja nema novih spoznaja. Zajedno s agencijom Ipsos Puls objavili smo 2013. prvo hrvatsko istraživanje o medijskom odgoju. Ponosni smo hrvatski glavni koordinator vodeće europskog istraživanja o medijskim navikama djece i sigurnosti na internetu EU Kids...