Videomaterijali

Kako biste pogledali naša video predavanja, webinare, intervjue i ostale videomaterijale, posjetite naš YouTube kanal Djeca...

Knjige i priručnici

Priručnik „Mediji i djeca predškolske dobi” „Mediji i djeca predškolske dobi: Priručnik za odgojitelje u dječjim vrtićima” nastao je u sklopu trogodišnjeg projekta „Prevencija, a ne intervencija!” uz potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i...

Brošure

Medijskom edukacijom za inkluzivnije društvo Brošura „Medijskom edukacijom za inkluzivnije društvo“ nastala je u sklopu istoimenog projekta koji podržava Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Nastala je na temelju mrežnih seminara...

Katarina Blažina Mukavec, mag. comm.

Od 2012. godine Katarina je aktivna članica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu te  sudjeluje u kreiranju edukativnih sadržaja i održavanju predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola. Od 2016. godine koordinatorica je sekcije predavača u projektu Djeca...

Surađujemo

Sve što u DKMK-u radimo temelji se na suradnji. Kroz brojne projekte koje smo uspješno završili vidjeli smo koliko je suradnja bitna u medijskom opismenjavanju djece, roditelja i učitelja. No, surađujemo i s brojnim dionicima izvan Hrvatske poput EAVI-ja, jedne od...

Zagovaramo

Ponosni smo promotori medijske pismenosti. Povezujemo razne dionike s ciljem stvaranja saveza za medijsku pismenosti. 2014. bila je posebna godina za nas jer smo tada zajedno s partnerima organizirali prvu raspravu o medijskoj pismenosti u Hrvatskom saboru. Smatramo...