Okrugli stol „Ekrani i djeca predškolske dobi“

Pozivamo Vas da poslušate naš okrugli stol „Ekrani i djeca predškolske dobi“ koji će se 18. svibnja 2021. godine od 17 do 19 sati održati kao završni događaj prve godine provedbe projekta „Prevencija, a ne intervencija!“ kojeg naše Društvo provodi uz potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u Velikoj Gorici. Uslijed epidemiološke situacije, događaj će se održati u virtualnom svijetu, odnosno putem platforme Zoom.

Cilj okruglog stola je okupiti dionike, odnosno partnere projekta, a teme su, uz prevenciju ovisnosti o medijima i medijskim sadržajima kod djece predškolske dobi kao glavne teme, ujedno i mentalno zdravlje djece u vrijeme pandemije, uloga lokalne zajednice u prevenciji ovisnosti o medijima i medijskim sadržajima kod najmlađih, odnos predškolaraca i malih ekrana, odnosno količina i načini na koje se mediji i medijski sadržaji koriste u odgojnim programima predškolskih ustanova, ali i kod kuće, uloga obitelji u medijskom odgoju djece i prevenciji ovisnosti o medijima te ostala aktualna pitanja.

Slušatelji okruglog stola imat će priliku postavljati pitanja sudionicima, a po održavanju događaja donijet ćemo zaključke okruglog stola koji će biti objavljeni na stranicama našeg Društva i upućeni stručnoj javnosti kako bi mogli doprinijeti razvoju javnih politika u budućnosti.

Na okruglom stolu predstavit ćemo priručnik koji smo izdali u sklopu ovog projekta – „Mediji i djeca predškolske dobi: priručnik za odgojitelje u dječjim vrtićima“, a namijenjen je odgojiteljima i odgojiteljicama i sadrži radne materijale koje mogu koristiti u svom radu s djecom.

 

Registracija:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMtcuiopjstHtELg_Ggcr726K-4SDT2iMkM

 

Sudionici:

Lana Ciboci, potpredsjednica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu / Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Arijana Mataga Tintor, savjetnica za predškolski odgoj, školstvo i šport Grada Velike Gorice

Sanda Puljiz Vidović, ravnateljica Centra za djecu mlade i obitelj Velika Gorica

Barbara Miletić, psihologinja DV Žirek, Velika Gorica

Mirela Špičić, odgojiteljica DV Žirek, Velika Gorica

Ružica Brunšek, majka djeteta polaznika DV Žirek, Velika Gorica

Ivana Dubovečak, urednica dječje radio emisije Zvonjalica, City radio, Velika Gorica

 

Program:

 1. Otvaranje okruglog stola i pozdravi gostiju
 2. Uloga lokalne zajednice u prevenciji ovisnosti o medijima i medijskim sadržajima kod najmlađih
 3. Mentalno zdravlje djece u vrijeme pandemije
 4. Razmjena iskustava u korištenju medija kod djece predškolske dobi u vrtićima i kod kuće
 5. Rasprava, pitanja publike i zaključci

 

Udruga Pragma i DKMK potpisali sporazum o suradnji

Suradnju s udrugom Pragma započeli smo 2014. godine na dodjeli Godišnje nagrade za novinarske radove koji promiču vrijednosti obrazovanja, a nastavili ju provedbom projekata i programa, osobito usmjerenih djeci i mladima kao ranjivoj društvenoj skupini.

 

Svoju predanost nastavku djelovanja unutar civilnog društva, u povodu 10 godina djelovanja DKMK-a i 15 godina djelovanja Pragme, odlučili smo obilježiti potpisivanjem sporazuma o suradnji.

 

Sporazum su potpisali prof. dr. sc. Danijel Labaš, predsjednik Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu i Nedjeljko Marković, dipl. socijalni radnik, predsjednik Udruge Pragma, 2. travnja 2021. godine u Zagrebu.

 

        

Zaključci okruglog stola „Medijske navike učenika osnovnih škola, a što je s digitalnim časopisima za djecu?“

Zaključci upućuju na nedostatak digitalnih medija namijenjenih učenicima osnovnih škola

Na poticaj Erasmus+ projekta „Mali novinari danas, odgovorni digitalni građani sutra” i uz potporu portala medijskapismenost.hr, 24. veljače 2021. održan je online okrugli stol „Medijske navike učenika osnovnih škola, a što je s digitalnim časopisima za djecu?“.

Na okruglom stolu raspravljalo se medijskim navikama učenika osnovnih škola, kako se i gdje informiraju te o tome postoji li potreba da se na nacionalnoj razini razvije neka platforma koja bi funkcionirala kao digitalno glasilo za djecu i mlade.

Na okruglom stolu je, uz druge vrijedne sudionike, sudjelovala i potpredsjednica našeg Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu doc. dr. sc. Lana Ciboci.

Sudionici su se suglasili s idejom da bi pokretanje digitalnog časopisa/platforme bilo vrijedna inicijativa u koju bi bilo važno uključiti i samu djecu.

U cilju upozoravanja stručne javnosti o problemu nedostatka digitalnih medija namijenjenih učenicima osnovnih škola, Stojanka Lesički, koordinatorica projekta „Mali novinari danas, odgovorni digitalni građani sutra“, OŠ Sveti Petar Orehovec, dostavila nam je zaključke okruglom stola:

Za ostvarivanje dječjih prava na participaciju, prema UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta, ključne sastavnice su informiranost djece, pravo na slobodu izražavanja i slobodu mišljenja. U tom cilju bilo bi iznimno važno da postoji digitalni medij na nacionalnoj razini s multimedijalnim sadržajima kreiranim u formama primjerenim dobi djece. Takav bi medij djeci bio vidljiviji od tiskanih medija i u skladu sa suvremenim trendovima informacijsko komunikacijske tehnologije.

Trebao bi biti  neka vrsta središnje točke koja će djeci pomagati da pronađu vrijedne i korisne informacije, između ostalog i one vezane uz medijsku pismenost i demokratsko građanstvo, kao i životno važne informacije koje pomažu djeci i mladima da bolje razumiju sebe, komunikaciju s drugima i probleme s kojima se susreću u odrastanju. Sudionici okruglog stola smatraju da bi takav medij djeci trebao posredovati sadržaje lišene prikrivenog oglašavanja i lažnih vijesti, s kakvima se često sreću na društvenim mrežama koje su posljednjih godina njihov najvažniji izvor informacija.

Svi sudionici okruglog stola složili su se i da bi  kroz takav medij trebali postati dostupni i reprezentativni sadržaji dječjih školskih novina, koje stvaraju učenici osnovnih škola u okviru školskih novinarskih družina. Na taj bi se način čuo glas djece i djeca autori bili bi dodatno motivirani za stvaranje medijskih sadržaja.

S obzirom na to da bi takav projekt nudio medijske sadržaje za djecu važne za njihovu dobrobit i podupirao ostvarivanje niza participacijskih i drugih prava djece, smatramo da bi trebao imati osigurane izvore financiranja, odnosno potporu države, kako bi se izbjegla njegova komercijalizacija.

 

Pohvaljujemo projekt i okrugli stol, te objavljujemo njegove zaključke kako bismo ih uputili svima koji mogu pridonijeti ostvarivanju ove vrijedne inicijative.

 

 

Autorica:

Tina Hrubi, 1. travnja 2021.

 

Fotografija:

Shutterstock

 

Tematska mreža Medijsko obrazovanje je važno – MOV

Projekt Medijsko obrazovanje je važno MOV je započeo s provedbom u listopadu 2020. godine, a trajat će 34 mjeseca.

 

Nositelj projekta je GONG, a partneri su: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, IRMO, Pragma, Telecentar, Kurziv, Bacači sjenki, DOKKICA, Info zona, Centar za kulturu Zlatna vrata i FER.

 

Opći cilj ove tematske mreže je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učinkoviti dijalog s javnom upravom, socijalnim partnerima te visokoobrazovnim i istraživačkim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi vezanih uz razvoj medijske pismenosti kao pismenosti novog doba.

 

Projekt pridonosi umreženom djelovanju za medijsku pismenost i uključuje: istraživanje javnog mnijenja i procjene potreba, znanstvena istraživanja o medijskoj pismenosti i njenim utjecajima na društvenu uključenost i sudjelovanje, analize društvenih utjecaja, provedbu strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka s ciljem oblikovanja smjernica za razvoj javnih politika iz područja medijske pismenosti.

 

Ciljana skupina mreže su prije svega mladi i oni koji rade s mladima (učitelji/ice, edukatori/ice i treneri/ice), ali i svi građani/ke te donositelji odluka na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama.

 

DKMK će biti zadužen za provedbu istraživanja o nastavničkim kompetencijama u svim županijama RH.

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu sudjeluje u provedbi projekta Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca od listopada 2020. do kraja rujna 2022. godine.

Nositelj projekta je Matica hrvatska, a partneri Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu te Udruga Pragma. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, a ukupni iznos projekta je: 1.393.707,02 kn.

 

Kratki opis projekta

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama edukacijom novinara i proizvodnjom medijskih sadržaja, s naglaskom na socijalnu uključenost kroz kulturu. Projektom je predviđen redoviti prilog dvotjednika „Vijenac” pod nazivom „Inkluzija”, u sklopu kojega će tijekom 24 mjeseca biti objavljeno ukupno 1320 kartica teksta. Predviđeno je 12 radionica i webinara za 20 novinara te izdavanje priručnika.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

1. Unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja kroz jačanje kapaciteta medijskih djelatnika Matice hrvatske i projektnih partnera za rad usmjeren na socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima
2. Povećanje vidljivosti ranjivih skupina u društvu na području Republike Hrvatske putem njihove medijske reprezentacije i socijalnog uključivanja kroz kulturu

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Izvor:

www.matica.hr

 

Fotografija:

Shutterstock

Grad Zagreb podržao čak tri naša projekta

Grad Zagreb podržao je čak tri projekta Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu:

 

 1. Online seniori

U sklopu ovog projekta organizirali smo četiri predavanja za osobe starije životne dobi u Zakladi Zajednički put:

 

 1. a) „Lažne vijesti“
 2. b) „Novi mediji – bonton i sigurnost na internetu“
 3. c) „Utjecaj medija na djecu predškolske dobi“
 4. d) „Prikriveno oglašavanje“

 

Cilj projekta je steći uvid u navike umirovljenika prilikom korištenja novih medija te ih uz pomoć edukacija osvijestiti o brojnim prednostima, ali i potencijalnim opasnostima novih medija.

 

S obzirom na to da epidemiološke mjere nisu dozvolile „klasičnu“ provedbu projekta, osmislili smo jednako vrijedne zamjenske online aktivnosti (video predavanja).

 

Također, osim radionica, provest ćemo i istraživanje o medijskim navikama osoba starije životne dobi.

 

 1. Pametno s pametnim telefonom

Radi se o projektu čiji je glavni cilj učinkovita prevencija elektroničkog nasilja, a ostvarili smo ga proučavanjem o poštivanju drugih korisnika u internetskom prostoru, poticanjem kritičkog promišljanja te edukacijom o učinkovitim načinima zaštite i prijavljivanja elektroničkog nasilja.

 

Projekt se provodi za učenike od 1. do 4. razreda OŠ Josipa Račića za koje smo pripremili snimljena video predavanja te za njihove roditelje koji imaju priliku sudjelovati na webinarima naših iskusnih sveučilišnih profesora:

 

 1. „Obiteljska komunikacija i izazovi digitalnih medija“
 2. „Pametni telefoni i rizično ponašanje djece i mladih u virtualnom svijetu”.

 

Također, održali smo i edukativnu radionicu za učitelje koji će, vjerujemo, uspješno prenijeti stečena znanja o tome kako se pravilno ponašati i zaštititi u online komunikaciji, ali i prepoznati kada se događa elektroničko nasilje.

 

 

 1. Prevencija ovisnosti o medijima kod djece predškolske dobi

Projekt „Prevencija ovisnosti o medijima kod djece predškolske dobi“ financira se jednokratnom potporom Grada Zagreba.

 

Cilj projekta je podučiti roditelje jednog zagrebačkog vrtića o negativnim utjecajima medija na djecu, ponuditi im niz smjernica kojima mogu regulirati korištenje medija kod svoje djece te ih osvijestiti koliko lako može doći do stvaranja ovisnosti o medijima pri izostanku pravila, nadzora i komunikacije u obitelji vezane za konzumaciju medijskih sadržaja.

 

Zbog koronavirusa, također je bilo potrebno izmijeniti planirane aktivnosti. Naime, umjesto klasičnih predavanja, sudionicima smo omogućili sudjelovanje na webinarima. U razmaku od tjedan dana, realizirana su tri online predavanja za roditelje dječjeg vrtića Bajka:

 

 1. „Imaju li mediji utjecaj na moje dijete?“
 2. „Crtani filmovi i videoigre“
 3. „Roditelji, djeca i ekrani. Komunikacija i odgoj kao protulijek zabrani”

 

 

Autorica:

Ivana Folo, 21. prosinca 2020.

 

Fotografija:

Shutterstock

 

DKMK partner na projektu SMaRT EU – Social Media Resilience Toolkit

SMaRT EU – Social Media Resilience Toolkit (Alat za kritičko vrednovanje društvenih mreža) naziv je projekta čija je provedba započela u listopadu 2020. godine.

 

Nositelj projekta je COFAC – Portugal, a partneri su Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu – Hrvatska, PONTY – Španjolska, IMEC – Belgija, TARTU-Ulikool – Estonija i ERYCA – Luksemburg.

 

Projekt SMaRT EU – Social Media Resilience Toolkit obuhvaća radionice za srednjoškolce, učitelje i umirovljenike.

 

U sklopu projekta razvijamo aktivnosti i osmišljavamo nove radionice za međugeneracijsku suradnju koristeći društvene medije.

 

Osam sati radionica po našem modelu organizirat će se u svim državama koje su dio projekta, a na razini EU istražujemo studije slučaja koje se odnose na ovo područje.

 

Pozadina svih aktivnosti i cilj projekta je borba protiv dezinformacija.

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija DG CONNECT, a u Hrvatskoj Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske, kroz Ured za udruge.

 

 

Besplatne online edukacije za srednjoškolce – prijavi se i ti!

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pružilo je jednokratnu potporu Društvu za komunikacijsku i medijsku kulturu za provedbu projekta “Medijskom edukacijom za inkluzivnije društvo”. Projekt se provodi do kraja veljače 2021. te će se zbog nepovoljnog razvoja epidemiološke situacije umjesto kroz edukacije uživo provoditi u prilagođenom obliku, odnosno kroz webinare.

Počevši od 9. studenog održat ćemo 5 webinara, svaki ponedjeljak u 18:00 sati, otvorenih za sve zainteresirane srednjoškolce iz Hrvatske. Svaki webinar obradit će različite teme prema sljedećem rasporedu:

9. 11. u 18:00 sati – izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj: Moje prezentacije bit će najbolje (prijave traju do subote 7. studenoga)

U ovom webinaru učenici će naučiti kako napraviti preglednu, razumljivu i vizualno privlačnu prezentaciju. Kako uspostaviti kontakt s publikom? Kojim se dodatnim alatima koristiti za još bolju interakciju? Koje su najčešće pogreške koje radimo u prezentacijama?

16. 11. u 18:00 sati –  dr. sc. Ivan Uldrijan: Kako kreirati medijski sadržaj? (prijave traju do subote 14. studenoga)

Medijski su sadržaji svuda oko nas i trebamo ih razumjeti. A najbolje ćemo ih razumjeti kada ih dobro upoznamo te se i sami okušamo u kreativnom medijskom stvaralaštvu. Webinar upoznaje s nekim temeljnim načelima stvaranja medijskih sadržaja u digitalnom okružju, kao kreativnom putu ka medijskoj pismenosti.

23. 11. u 18:00 sati – Udruga Pragma: Moja karijera, moja odluka – ulaganje u obrazovanje i  socio-emocionalne vještine kao osobno i društveno ulaganje (prijave traju do subote 21. studenoga)

Istraživanja pokazuju kako je za odabir zanimanja mladih važan utjecaj određenog pojedinca u životu mladih (najčešće oca ili majke), kao i uloga roditeljskih obrazovnih vrijednosti. Potrebno je ulagati u programe profesionalnog razvoja mladih koji omogućuju mladima da samostalno i uz pomoć „drugih“ (nastavnika, roditelja, prijatelja, drugih organizacija) upoznaju svoje sposobnosti, interese i vrijednosti, istraže svijet rada i planiraju svoju karijeru. Kroz webinar, učenici će dobiti ključne informacije o važnosti obrazovanja te u vježbi analizirati promjene koje se događaju u njihovoj okolini kako bi stekli uvid u brzinu promjena i važnosti cjeloživotnog učenja.

30. 11. u 18:00 sati – izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj i prof. dr. sc. Danijel Labaš: Kako ostaviti dobar dojam na druge? (prijave traju do subote 28. studenoga)

Kako ostaviti dobar dojam na druge? To je pitanje koje si postavljamo vrlo često i koje nas ponekad opterećuje, jer prvi dojam o nama – kojega drugi stječu “halo efektom” – može zavarati. Zato ćemo u ovome webinaru naučiti kako se pripremiti za javni nastup, što je za njega važno i kako možemo promijeniti negativan dojam kojega su drugi možda stekli o nama na prvi pogled i na prvome susretu.

7. 12. u 18:00 sati – prof. dr. sc. Danijel Labaš: Što drugi vide kad im govorim? (prijave traju do subote 5. prosinca)

U ovom ćemo webinaru naučiti nešto više o važnosti verbalne i neverbalne komunikacije, otkriti neke “trikove” za bolju koordinaciju između racionalnog i emocionalnog u našem govoru, te otkriti zašto ljudi više vjeruju onome što vide nego onome što čuju.

Pozivamo sve zainteresirane srednjoškolce da nam se priključe na ovim besplatnim online edukacijama i obogate svoje komunikacijske, prezentacijske i poduzetničke vještine. Isti sudionici mogu sudjelovati i na više tematski različitih edukacija.

Nakon svake edukacije sudionici će dobiti jednostavni projektni zadatak, a najbolji uradak će osvojiti nagradu – tablet. Pročitajte pravila kreativnog natječaja.

Prijave se vrše putem maila webinari@dkmk.hr ili putem inboxa na društvenim mrežama Djece medija. Prijave su nam važne zbog slanja poveznice za sudjelovanje prije održavanja webinara. U prijavi navedite svoje ime, prezime i adresu elektroničke pošte na koju želite da vam stigne poveznica za pristup webinaru te datum i naziv webinara na kojem želite sudjelovati.

 

Pridružite nam se, naučite nešto novo, zabavite se i osvojite vrijedne nagrade!

 

Čekamo vaše prijave!

Sastavili smo tim medijskih (super)heroja

Naš tim medijskih superheroja je sastavljen i jako je velik. Gotovo 70 hrabrih boraca protiv nepravde, širenja lažnih informacija, cyberbullyinga, nasilja i pristranog izvještavanja odlučno je krenulo u stvaranje boljeg medijskog okoliša za sve nas.
Hvala svim pojedincima, razredima i školama koji su sudjelovali u projektu, posebice OŠ Pantovčak, te nam svojim radovima pomogli u sastavljanju tima superheroja.
Nemoguće je odabrati najbolje i najsnažnije superheroje, jer svaki od njih ima svoje posebne supermoći bez kojih je naše bolje sutra nezamislivo. Zato će svaki sudionik naše virtualne izložbe dobiti mali znak pažnje.
Pogledajte naš tim medijskih superheroja i zajedno s njima krenite u borbu za bolju komunikacijsku i medijsku kulturu!
Radovi učenika OŠ Pantovčak:

 

Radovi učenika OŠ Mihaela Šiloboda:

 

Radovi učenika OŠ Popovača:

 

Pojedinačno pristigli radovi:

Platformu UHO u potpunosti preuzelo Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu

Nakon uspješno završene druge faze projekta UHO, Wiener osiguranje platformu je odlučilo donirati Društvu za komunikacijsku i medijsku kulturu.

Platforma UHO – Utočište hrabrih online rezultat je projekta kojeg smo provodili u suradnji s Wiener osiguranjem, Hrabrim telefonom, te odabranim influencerima (youtuberima) i drugim suradnicima. Stručnjaci DKMK-a na platformi su sudjelovali u davanju savjeta mladima koji su se susreli s elektroničkim nasiljem. Do sada smo odgovorili na više od 900 upita djece i mladih kojima je nužna pomoć, a sami ističu kako ne znaju kome se obratiti.

Zahvaljujući donaciji platforme Wiener osiguranja DKMK-u, platformu je od rujna 2020. u potpunosti preuzela naša udruga, koja sada brine o njoj u suradnji s partnerima. Platforma se sada nalazi na adresi www.uho.dkmk.hr.

Zahvaljujemo Wiener osiguranju na ukazanom povjerenju!