Projekt „Prevencija, a ne intervencija!“ ide dalje

Projekt „Prevencija, a ne intervencija!“ ide dalje

Koordinatorica projekta „Prevencija, a ne intervencija!“ Tina Hrubi, mag. comm., u sklopu druge godine projekta održala je tri predavanja za šeste razrede u OŠ Šćitarjevo i jedno predavanje za šestaše OŠ Eugena Kumičića. Cilj predavanja za učenike bio je prevencija...
Kurikul medijskog obrazovanja za osnovne škole

Kurikul medijskog obrazovanja za osnovne škole

U sklopu projekta Prevencija, a ne intervencija! DKMK je uz potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izradio kurikul medijskog obrazovanja za osnovnu školu. Sadržaj: PRVI RAZRED OŠDRUGI RAZRED OŠTREĆI RAZRED OŠČETVRTI RAZRED...

Knjige i priručnici

Kurikul medijskog obrazovanja za osnove i srednje škole     autori: Lana Ciboci Perša, Danijel Labaš, Igor Kanižaj Priručnik „Mediji i djeca predškolske dobi” „Mediji i djeca predškolske dobi: Priručnik za odgojitelje u dječjim vrtićima” nastao je u sklopu...